Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Waddenacademie publiceert factsheet over de kanoet

6 mei 2022

De Waddenzee is van uitzonderlijk belang voor (trek)vogels. Niet alleen biedt de Waddenzee een enorme voedselrijkdom, ook ontbreken op sommige eilanden en hoge zandplaten zoogdieren als predatoren en is er nauwelijks menselijke verstoring. Om deze reden staat in de tweede factsheet een trekvogel centraal en wel de kanoet, die in het voor- en najaar de Waddenzee bezoekt om zich er vol te eten.

Bron voor de factsheet is het in september 2020 verschenen proefschrift van Eva Kok Why Knot? Exploration of variation in long-distance migration. Eva Kok onderzocht hoe individuele kanoeten hun persoonlijke migratiestrategie ontwikkelen. Kok heeft - met behulp van superlichte satellietzenders - voor het eerst de exacte trekroutes van wilde kanoeten (twee verschillende ondersoorten) in kaart gebracht. Het trekgedrag van Paula, één van de door haar gezenderde kanoeten, trok enkele jaren geleden veel (internationale) media-aandacht. Het verhaal van Paula is in de onlangs uitgekomen bioscoopfilm Silence of the tides nadrukkelijk verwerkt. Download de factsheet: De kanoet. Een flexibele trekvogel

Dit is de tweede in de reeks factsheets van de Waddenacademie. De eerste factsheet over Klimaatverandering en de Wadden kwam uit in februari. Beide zijn te vinden in de publicatielijst.