Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Provincie Utrecht geeft opnieuw impuls aan natuurinclusieve landbouw

8 sept 2022

Ook in 2023 en 2024 stelt de provincie Utrecht subsidie beschikbaar om meer natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken. Het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ gaat de tweede fase in waardoor het voor boeren makkelijker moet worden om hun bedrijf natuurinclusief te maken. Ook het melkveebedrijf van Ramona Schalkwijk wordt met behulp van dit actieplan omgevormd naar een biodivers en natuurinclusief bedrijf.

Werken met de kracht van de natuur
“Wat ik al allemaal heb gedaan natuurinclusief te worden? Ik praat er graag over hoor, dus heb je even?” grapt de Montfoortse boerin Ramona. Het melkveebedrijf is al 80 jaar in de familie, maar met Ramona aan het roer is er het nodige veranderd. Stap voor stap wordt het bedrijf natuurinclusief en biodivers. “Dat betekent dat we met alles wat we doen de gezondheid van de bodem, omgeving, dieren en producten willen verbeteren. We kijken dus naar het geheel en gebruiken we zoveel mogelijk de kracht van de natuur om tot een oplossing te komen.”

Walnoten en thee
Concreet betekent dat niet alleen dat het aantal stuks vee is afgenomen (van 195 naar 145), maar ook minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, het opwekken van eigen energie en de aanplant van voederbomen voor het vee. “Maar waar ik vooral voldoening uit haal, is dat we kunnen voldoen aan de behoefte van mensen uit de buurt. Daarom hebben we nu walnootbomen en produceren we onze eigen kruidenthee.”

Samenwerken aan een leefbaar platteland
Sinds 2019 werken de provincie en Utrechtse natuur- en landbouworganisaties op regionaal niveau samen aan een leefbaar platteland. Het streven is om solide verdienmodellen voor boeren te creëren, die gebaseerd zijn op een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Om dit te bereiken, heeft de provincie besloten om na de eerste fase ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ (DLmN) ook de tweede fase mogelijk te maken. Een mooie stap volgens gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw): “In deze fase wordt samen met boeren gewerkt aan duurzame bedrijfsplannen. In drie gebieden worden voorstellen gemaakt voor de verbetering van de biodiversiteit en er worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld om landbouw met meer natuur ook voor grote groepen bedrijven financieel aantrekkelijk te maken. Op die manier houden we het platteland leefbaar, voor zowel de natuur als de boeren.”

Josja Veraart, Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht: “De natuurinclusieve route heeft veel voordelen voor zowel de boer als de natuur, omdat het bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit en leidt tot duurzame verdienmodellen. In feite slaan we twee vliegen in één klap. Het is alleen niet zo simpel om dit voor elkaar te krijgen, er zijn nog heel veel uitdagingen. Het is belangrijk dat we onze gezamenlijke kennis en energie bundelen om te komen tot mooie resultaten.”

Duurzame Landbouw met Natuur
In het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur wordt gewerkt aan slimme maatregelen die bijdragen aan een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. De maatregelen versterken biodiversiteit en spelen tegelijkertijd een rol in het verbeteren van de bedrijfsvoering. Natuurwaarden nemen toe en bedrijven krijgen een sterker toekomstperspectief.

Meer informatie is te vinden op de site van Lami