Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Wat zijn de waarden van de Waddenzee

1 nov 2022

Op 3 oktober 2022 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Omgevingsberaad Waddengebied en Programma naar een Rijke Waddenzee het symposium Wat zijn de waarden van de Waddenzee? in de Theaterkerk in Nes.

Tijdens het symposium werd met ruim 150 deelnemers ingegaan op de vraag hoe de waarden van de Waddenzee vanuit het beleidskader Natuur, de landschappelijke kernwaarden en de Outstanding Universal Value zich tot elkaar verhouden. Zijn deze overlappend, vullen ze elkaar aan, ontbreekt er wat of is er mogelijk sprake van een zekere spanning?

Lees hier het verslag en bekijk de presentaties en foto's.