Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Jaargids natuurbeheer 2021: zo werkt PWN aan gezonde duinen

3 dec 2022

De PWN Jaargids Natuurbeheer 2021 is uit. Onze jaargids biedt een overzicht van alle initiatieven, projecten en maatregelen die we als natuurbeheerder in 2021 hebben uitgevoerd om de duinen gezond te houden. We zetten uiteen wat de bijzondere dynamiek in de duinen is en delen onze inzichten die het vele onderzoek in de duinen oplevert. De jaargids bevat prachtige natuurfoto’s, gemaakt door de boswachters van PWN.

Vijf ontwikkelingen zetten de duinen onder druk
Het klimaat verandert, de bevolking van Noord-Holland groeit en het ecosysteem van de duinen staat onder druk. Dit betekent nogal wat voor de functies die de duinen vervullen: zeeveiligheid, drinkwatervoorziening, de natuur en recreatie. Aan de hand van vijf ontwikkelingen en een infographic brengen we in de jaargids de knelpunten in kaart, als vertrekpunt voor een discussie over oplossingen voor de toekomst.

Bijzondere waarnemingen, soorten en trends
Om trends en knelpunten te signaleren steken we onze voelsprieten uit. We doen verschillende onderzoeken, waarbij we samenwerken met onderzoeksbureaus, wetenschappers, studenten en onderzoeksinstituten. Ook onze boswachters en vrijwilligers hebben een sleutelrol. Voorbeelden van onze onderzoeken zijn de florakartering, een meerjarig onderzoek naar de plantendiversiteit in alle duingebieden, onderzoeken naar de bijzondere werking van het duinecosysteem en onderzoeken naar de effecten van recente maatregelen. In onze jaargids lees je ook over nieuwe waargenomen soorten.