Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Provincie Utrecht versnelt de realisatie van nieuwe natuur

15 dec 2022

De ontwikkeling van nieuwe natuur in Nederland loopt achter. Hoewel er ieder jaar meer nieuwe natuur bijkomt, is deze toename niet zo groot als gewenst. Dat geldt ook voor de provincie Utrecht. Het provinciebestuur wil het tempo de komende jaren flink opvoeren en vergroot daarom het gebied waar nieuwe natuur gerealiseerd kan worden via de Realisatiestrategie nieuwe natuur.

In het Akkoord van Utrecht (2011) ligt vast dat de provincie Utrecht zowel het Natuur Netwerk Nederland (NNN) als het gebied dat daar vlak tegenaan ligt (de Groene Contour) moet uitbreiden. De realisatie loopt op dit moment achter bij de verwachte voortgang. Dit komt onder andere door het grote aantal opgaven in het landelijke gebied, zoals de verlaging van de stikstofuitstoot. Daarnaast wisselt er de laatste jaren maar weinig grond van eigenaar of pachter. Om er toch voor te zorgen dat de komende tijd meer nieuwe natuur kan worden ontwikkeld, treft de provincie nu maatregelen.

Meer mogelijkheden binnen NNN en Groene Contour
Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw): “We gaan het gebied waar we nieuwe natuur kunnen ontwikkelen flink vergroten. Waar we eerder nog geen nieuwe natuur realiseerden op agrarische gronden binnen het NNN en de Groene Contour, hebben we nu besloten ook deze gronden bij het zoekgebied te betrekken. Uiteraard, en dat is belangrijk om te benadrukken, alleen in overleg met de betrokkenen. Met deze stap zijn er dus meer grondeigenaren die in aanmerking komen om natuur op hun gronden te realiseren en we verwachten hiermee sneller de beoogde doelen te halen. Een bijkomend voordeel is dat nu ook een groter gedeelte van het oosten van onze provincie in aanmerking komt voor natuurontwikkeling.”

Financieel aantrekkelijk
De provincie maakt het ook financieel aantrekkelijker voor agrariërs om nieuwe natuur te ontwikkelen. Op dit moment is het mogelijk om in de Groene Contour subsidie aan te vragen voor afwaardering van de grond waarbij 50 procent door de provincie wordt betaald. Vanaf halverwege 2023 krijgt een agrariër het volledige verschil in marktwaarde tussen agrarische grond en natuurgrond vergoed. Hiermee hoeft een eigenaar dus zelf geen financiële bijdrage meer te leveren in de afwaardering van de grond naar natuur.

De cijfers
In het Akkoord van Utrecht (2011) ligt vast hoeveel nieuwe natuur ontwikkeld moet worden: de NNN-opgave is totaal 1.570 hectare functieverandering en 4.264 hectare inrichting en moet in 2027 gerealiseerd zijn. Op 1 januari 2021 was 971 hectare functieverandering gerealiseerd en 1.987 hectare inrichting.

De Groene Contour-opgave is totaal 3.000 hectare en moet in 2040 gerealiseerd zijn. Op dit moment is 100 hectare gerealiseerd.