Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Regionale samenwerking start met subsidie voor klimaatbestendige tuinen

1 feb 2023

Vanaf 1 maart wordt de bestaande samenwerking op het gebied van water en klimaat tussen de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta uitgebreid met een subsidieregeling voor tuinen. Doel is bewustwording en inwoners te stimulering aanpassingen te doen in tuinen en/of leefomgeving om beter voorbereid te zijn op weersextremen.

Met deze subsidie willen de gemeenten, de provincies en het waterschap inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren hun tuin groener te maken en regenwater een plek te geven.

Aan de slag met aanpassingen aan droogte, hitte en wateroverlast
We hebben steeds vaker te maken met periodes van hitte en droogte en wateroverlast. De gemeenten, provincies en het waterschap werken er actief aan om de openbare ruimte, zoals parken en straten aan te passen aan het veranderende weer. Zij hebben daarbij de inzet van inwoners, bedrijven en organisaties hard nodig. Maar liefst 50 tot 70% van de regio is priv├ęterrein. Om inwoners te stimuleren en te helpen komt de regio daarom met deze nieuwe subsidieregeling. Door ook tuinen, schoolpleinen, en dergelijke aan te passen kunnen hitte, droogte en wateroverlast verminderd worden.
Voordelen van een duurzame leefomgeving

Met de subsidieregeling willen de gemeenten, de provincies en het waterschap inwoners en (kleine) bedrijven financieel ondersteunen. Inwoners en (kleine) bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor verschillende maatregelen, zoals het opvangen van regenwater, het vervangen van tegels door planten of het aanleggen van een groen dak. Zo kunnen ook zij genieten van de voordelen van een duurzame leefomgeving. Een groene leefomgeving biedt meer koelte in de zomer en regenwater kan makkelijk wegzakken in de aarde of opgevangen worden voor gebruik. De subsidieregeling is vanaf 1 maart aan te vragen. Medio februari 2023 volgt meer informatie over de uitvoering van de subsidieregeling.