Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Padden.nu: piek in de paddentrek

14 maart 2023

Sinds maandag is het echt los, overal in het land trekken salamanders, padden en kikkers naar het voortplantingswater. Niet zonder gevaar, want vaak moeten ze drukke wegen oversteken. Zonder de honderden vrijwilligers zouden er veel verkeersslachtoffers te betreuren zijn. De site padden.nu brengt de aantallen overgezette amfibieën in beeld.

De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden (en andere amfibieën) van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. De paddentrek vindt meestal plaats in de periode februari tot april. De combinatie van temperatuur (minimaal 6°C) en luchtvochtigheid (hoe natter hoe beter) zijn belangrijk voor het op gang komen van de paddentrek. Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de populatie in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken. Bij grote populaties kan dit om duizenden dieren per nacht gaan.

Paddentrek op stoom
Afgelopen maandag was het na een lange koude periode erg zacht en lokaal ook nat. Op veel locaties was er massale trek van amfibieën. Zowel de salamanders, die vaak nog iets vroeger zijn, als de gewone padden, bruine kikkers en heikikkers trokken massaal naar het voortplantingswater. De trek is op stoom gekomen!

Resultaten overgezette dieren in 2022
Padden.nu brengt ieder jaar een rapport uit met daarin de resultaten. Uit gegevens van RAVON uit 2022 blijkt dat er naar schatting zo'n 125 paddenoverzetgroepen in Nederland actief zijn. Uitgaande van gemiddeld 1.727 overgezette amfibieën per werkgroep, kan worden berekend dat in totaal, bij benadering, 215.875 amfibieën in Nederland veilig naar de overkant zijn geholpen!

Top drie 2022
Het hoogste aantal overzette amfibieën in 2022 is maar liefst 6.567! Met dit aantal stond Amfibiewerkgroep IVN Heeze/Leende afgelopen jaar op de eerste plek. De 4.955 amfibieën van BB-Padden en Ringslang Groep Kuinderbos waren in 2022 jaar goed voor de tweede plek. Werkgroep Paddentrek IVN de Oude Landgraaf stond vorig jaar op de derde plek met 3.977 overgezette amfibieën.

Aantal overgezette padden met de helft afgenomen
Het gaat niet goed met de gewone pad. Zo'n tien jaar terug stond de werkgroep van Amerongen nog steevast bovenaan in de lijst met tot wel 30.000 overgezette dieren. Deze populatie is helemaal ingestort. Uit de overzetsresultaten is een trend berekend die laat zien dat het aantal overgezette padden in zo een vijftien jaar tijd met ongeveer de helft is afgenomen.

De website padden.nu
Padden.nu is de website voor, over en door paddenwerkgroepen. Doel van de website is het stimuleren van de samenwerking tussen lokale paddenwerkgroepen door middel van het uitwisselen van informatie. Iedere werkgroep geeft het aantal overgezette padden door aan Padden.nu, waardoor er een betrouwbaar actueel beeld ontstaat.