Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Provincie Noord-Holland koopt ruilgrond voor afronden Natuurnetwerk

16 maart 2023

In Egmond aan den Hoef koopt de provincie Noord-Holland ruim 15 hectare grond die geschikt is voor bloembollenteelt. De 5 percelen kunnen onder andere worden ingezet als ruilgrond voor agrariërs die nu in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ondernemen en daar uit willen.

Bloembollen
De verkopende partij heeft de provincie zelf benaderd met het aanbod de gronden te kopen. Noord-Holland betaalt hiervoor een marktconforme prijs.

Gebiedsprocessen
In Noord-Kennemerland loopt het gebiedsproces Weidse Polders. In dit gebied liggen stukken grond die binnen het Natuurnetwerk liggen, maar nog agrarisch in gebruik zijn. De provincie overlegt met betrokken grondeigenaren hoe zij de toekomst van hun bedrijf zien. Het is met name voor bollentelers lastig om natuur te combineren met hun teelt.

Diverse ondernemers hebben daarom aangegeven hun grond binnen het Natuurnetwerk aan de provincie te willen verkopen als er voor hen ruilgrond op een plek buiten het Natuurnetwerk beschikbaar is. Met deze koop in Egmond aan den Hoef komt die mogelijkheid voor ondernemers dichterbij.

Afronden Natuurnetwerk
In Noord-Holland lopen van ’t Gooi tot aan Texel vele gebiedsprocessen om de natuur sterker te maken. De provincie voert sinds 2019 actief grondbeleid om ruilgrond en gronden die binnen het Natuurnetwerk vallen te verkrijgen. Daarmee wil Noord-Holland het Natuurnetwerk afronden.

De provincie betrekt grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners om de natuur te versterken. Daarbij verliest Noord-Holland niet uit het oog dat er ook ruimte moet blijven voor andere doelen zoals woningbouw, een sterke economie, verduurzaming en recreatie.