Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Zwarte specht gedijt bij ‘ramp en tegenspoed’

29 maart 2023

Nooit broedden er zoveel zwarte spechten in de Drentse bossen als na de twee zware stormen van 1972 en 1973, die complete lappen bos omverbliezen. Daarna daalde het aantal zwarte spechten weer, maar sinds 2000 heeft boskap een gunstig effect op de stand. Dat schrijft Willem van Manen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in het nieuwe nummer van De Levende Natuur. Van Manen doet al jaren onderzoek naar deze fraaie vogels: een halve meter gitzwart met een vuurrode kruin.

Gedijt bij kap
Zwarte spechten broeden sinds 1929 in Drenthe. Die bossen werden ouder en het beheer ervan veranderde. De populatie groeide tot een piek van zo’n honderd paar rond 1980. In de jaren negentig daalde het aantal tot zestig paar en nu broeden er ongeveer tachtig paartjes.
De hoogste dichtheden in Drenthe halen de zwarte spechten in dennenbos op zandgrond. Toch is productiebos met vooral sparren zeker zo belangrijk, vanwege de veel grotere oppervlakte die die bossen innemen. Van Manen merkt op dat, zolang in sparrenbossen niet werd ingegrepen, de spechtendichtheden laag bleven. De kap van bospercelen bracht daarin verandering. Net als na beide stormen, vinden zwarte spechten na de door zulke ‘rampen’ aangerichte ravage waarschijnlijk meer dood hout met voedsel voor hun jongen.

Tijdelijk effect
Het gunstige effect van boskap op de aantallen zwarte spechten is tijdelijk; er moet telkens een nieuwe voorraad dood hout zijn. De spechten hebben er alleen wat aan als na de kap de stobben achterblijven, anders neemt de voorraad dood hout niet toe. Zwarte spechten eten graag mieren en hun broed, evenals boktorlarven. Boktorlarven zijn groter en voedzamer dan mierenlarven en zijn in trek als kuikenvoer. Zowel mieren als boktorren leven in dood naaldhout. Hoewel zwarte spechten n Nederland hun holen vrijwel alleen in beukenbomen uithakken, kiezen ze beuken die in de buurt van naaldbos staan, zeker als daar oude, stervende en dode naaldbomen bij zijn.

Special over bossen
Deze editie van de Levende Natuur is een special over bossen. Daarin staan ook artikelen over:
Herten houden bosverjonging tegen / Klimaatbestendig bos / Verrassende soortenrijkdom in boomkronen / Oeroude Brabantse leembossen / 100 jaar bospest op Terschelling.