Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Inschrijving Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2023 geopend

25 april 2023

Vogelbescherming Nederland is op zoek naar het meest inspirerende natuurinclusieve project of óntwerp van 2023. De inschrijving voor deelname is vanaf vandaag geopend.

Met de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen wil Vogelbescherming Nederland ontwerpen en projecten onderscheiden, waarin natuurinclusiviteit aantoonbaar een belangrijke rol heeft gespeeld. De inzendingen moeten rekening houden met de behoeften van alle gebruikers van de stedelijke omgeving: mens én dier. Architecten, (omgevings)ontwerpers/inrichters, projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties die een dergelijk project te hebben gerealiseerd, kunnen zich de komende maanden inschrijven als deelnemer aan de competitie. De prijs wordt een keer in de twee jaar uitgereikt.

Jury en criteria
Dit najaar buigt een onafhankelijke jury van kenners uit het werkveld zich over de natuurinclusieve kwaliteiten van de ontvangen inzendingen. Dat gebeurt aan de hand van een achttal criteria, die tevens als voorwaarden gelden voor deelname. Zo moeten de projecten bijvoorbeeld innovatief zijn en een concrete, kwalitatieve bijdrage hebben geleverd aan de lokale biodiversiteit. Ook moeten ze herhaalbaar zijn en als voorbeeld voor anderen kunnen fungeren. Natuurlijk let de jury op de waarde die een project heeft ten opzichte van de leefomgeving, het klimaat en biodiversiteit. De jury van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen wordt binnenkort bekend gemaakt.

Winnaar Award 2021
In 2021 werd de award gewonnen door het project ‘Dakenstroom’ in Kaatsheuvel, het renovatieproject van de huurwoningen van woningbouwcorporatie Casade. In dit project werd grootschalige renovatie van met name de daken van de huurhuizen uitgevoerd waarmee een bijdrage wordt geleverd aan verduurzaming en vergroening op een relatief goedkope en eenvoudige toepasbare manier. Vooral het feit dat groen en duurzaam hiermee voor iedereen toegankelijk wordt van de vakjury van vorig jaar een grote plus.

Informatie en aanmelden
Aanmelden van een project voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2023 kan via Bouwnatuurinclusief.nl/award . De inschrijving is geopend tot 1 oktober.