Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Otters krijgen eigen oversteek bij drukke Utrechtse provinciale wegen

6 sept 2023

De provincie Utrecht is twee otterpassages rijker. Dankzij een houten plank die onder een drukke weg wordt aangelegd, kunnen otters zich nu makkelijker en vooral veiliger van de ene naar de andere plek bewegen. Sporen tonen aan dat de nieuwe passages al gebruikt worden.

De otterpassages liggen in Kockengen en in Lopik en zijn ontworpen om de otters veilig te laten navigeren tussen hun natuurlijke habitats en voedselbronnen. Het project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Overlevingskans
Gedeputeerde Mirjam Sterk en hoogheemraad Willem van der Steeg leggen rode loper uit voor otters bij otterpassageGedeputeerde Mirjam Sterk en hoogheemraad Willem van der Steeg leggen rode loper uit voor otters bij otterpassage (Bron: provincie Utrecht)Van de totale otterpopulatie in Nederland wordt jaarlijks naar schatting maar liefst dertig procent slachtoffer van het verkeer. Dankzij de veilige doorgang wordt de overlevingskans van de otters aanzienlijk vergroot én wordt de gezondheid van het hele ecosysteem verbeterd. De officiële opening van de otterpassage werd gemarkeerd met een feestelijk moment. Hierbij rolden gedeputeerde Mirjam Sterk van provincie Utrecht en hoogheemraad Willem van der Steeg van HDSR symbolisch een rode loper voor de otters uit.

Terugkeer otter
Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur & Landbouw: “Nadat de otter zo’n veertig jaar niet meer te zien was in onze provincie, zien we de populatie de laatste jaren gelukkig weer toenemen. En dat is een heel goed teken. De otter is namelijk niet alleen een verrijking voor de Utrechtse biodiversiteit. Als groot roofdier is hij ook een indicator voor de gezondheid van natte natuurgebieden: de waterkwaliteit moet goed zijn, er moeten genoeg schuilplaatsen zijn en er moet natuurlijk voldoende voedsel zijn. De terugkeer van de otter is dus een prachtig resultaat van alle inspanningen die we de afgelopen jaren samen hebben gedaan.”

Natuurvisie
De provincie Utrecht heeft in de Natuurvisie en in de (interim) Omgevingsvisie uitgesproken te willen werken aan verbindingen die de Utrechtse natuur robuust maken en de biodiversiteit verhogen. Deze nieuwe otterpassages dragen daaraan bij.