Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Kamerleden nemen petitie aan: het Nederlandse landschap moet weer op de kaart

1 feb 2024

Elf organisaties hebben deze week een 'landschapspetitie' aangeboden aan de Tweede Kamer, met de oproep: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’ De petitie, met landschapskaart, werd overhandigd door directeur-bestuurder Hank Bartelink van LandschappenNL en goed ontvangen door de in groten getale aanwezige Kamerleden.

Vijf punten
ANWB, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Samen voor biodiversiteit, NOC-NSF, Federatie Instandhouding Monumenten, de Hollandsche Molen, het Fietsplatform, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, SoortenNL, Vogelbescherming, Wandelnet en LandschappenNL willen met de petitie meer aandacht voor landschap en benadrukken bij de Kamerleden dit op te nemen in het beleid. In de vijf punten vragen zij onder meer om ruimtelijke borging van landschapsbeleid, vooral ook om de landschappelijke kwaliteit en erfgoed te kunnen versterken.

Petitie
Aanleiding voor de petitie was, dat het hoog tijd wordt dat Nederland het landschapsbeleid krijgt dat het verdient. Zodat er weer een vitaal platteland ontstaat, met ruimte voor duurzame landbouw, voor natuur, voor water en waar ieder mens in een gezonde leefomgeving kan recreëren, sporten, ondernemen, zich veilig kan voelen en van het cultuurlandschap kan genieten. Bartelink: “Landschapsbeleid voor een gezonde toekomst van Nederland, hoort thuis in de ambitie van dit nieuwe kabinet”.

Verslag van de overhandiging
De elf Kamerleden die aanwezig waren om de Landschapspetitie in ontvangst te nemen, gingen graag in gesprek en zetten hun paraaf op die plekken op de kaart waar ze zich het meest thuis voelen.

In de gesprekken was vooral ook aandacht voor het feit dat Landschap, als ‘drager’ van veel gebiedsprocessen, toch vaak de ‘resultante’ blijkt bij veel processen. Door als politici letterlijk en figuurlijk achter het landschap te gaan staan, is de hoop dat het vaker aan de voorkant wordt meegenomen. In de politiek en zeker ook op de ministeries.

Verbinding met landschap en streek
Het rijke cultuurlandschap dat Nederland ooit kenmerkte, is het resultaat van eeuwenlange voedselproductie waarbij landschapselementen als hulp werden ingezet voor beschutting, geriefhout, erfafpaling en inscharen van vee. Mensen zagen hun ‘thuis’ in het streekeigen landschap. Tegenwoordig speelt landschap nog steeds een grote rol bij het oplossen van diverse ruimtelijke vraagstukken. Alleen is het helaas te vaak de toevallige uitkomst van allerlei (andere) ruimtelijke doelen zoals wonen, infrastructuur, energie, landbouw. Meer verantwoordelijkheid en regie hierbij zou uitkomst kunnen brengen, met de realisatie van de geplande groenblauwe dooradering als eerste noodzakelijke stap.

Recreatie en sport
Veel mensen gaan graag naar buiten om te recreëren en te bewegen in de natuur. Voor een goede gezondheid en vooral ook om lekker te ontspannen. De petitie-ondersteuners vragen ook om de toegankelijkheid van het landschap te versterken voor recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en andere manieren van sport en ontspanning. Hiervoor is het hard nodig dat er geïnvesteerd wordt in beheer en onderhoud, en dat er ook meer groene buitenruimte beschikbaar komt.

Begrotingsbehandeling
De petitie is aangeboden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV. De aanwezige Kamerleden hebben aangegeven het landschap belangrijk te vinden en blijven bij de minister en de toekomstig minister de waarden van het landschap onder de aandacht brengen.