Natuurnet uw kennismakelaar 

 

NGO's starten juridische procedure tegen de hergoedkeuring van glyfosaat door de EU

25 jan 2024

Een consortium van zes NGO's - PAN Europe, ClientEarth (EU), Générations Futures (Frankrijk), GLOBAL 2000 (Oostenrijk), PAN Germany en PAN-Nederland - is officieel een juridische uitdaging gestart tegen het recente besluit van de Europese Commissie om glyfosaat opnieuw goed te keuren. Na het uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek naar het hergoedkeuringsproces van glyfosaat en het identificeren van verschillende ernstige tekortkomingen, hebben de NGO's een verzoek tot interne herziening (Request for internal Review) ingediend bij de Commissie, waarmee de eerste stap in deze juridische strijd is gezet.

De Europese Commissie, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn door zich niet te houden aan de EU-wetgeving en jurisprudentie over de pesticiden verordening en het voorzorgsbeginsel, hun verplichting om Europese burgers en het milieu te beschermen niet nagekomen.

De Europese Commissie heeft glyfosaat opnieuw goedgekeurd voor 10 jaar, ondanks een indrukwekkende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat het giftig is voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Angeliki Lyssimachou, Hoofd Wetenschap en Beleid bij PAN Europe zei: 'We zijn verbijsterd over het ongelofelijke aantal overtredingen van de EU wetgeving. Wetenschappelijk bewijs over de belangrijke toxiciteit van glyfosaat voor de gezondheid en het milieu werd door EFSA en ECHA niet correct doorgegeven aan de Commissie. Boeren zijn hiervan de eerste slachtoffers. De Commissie keurde glyfosaat opnieuw goed ondanks de beschikbare informatie over toxiciteit en de vele hiaten in de gegevens. Dit had moeten leiden tot een verbod. "

Pauline Cervan, toxicoloog bij Générations Futures, zei: "de autoriteiten hebben systematisch alle gegevens uit de onafhankelijke wetenschappelijke literatuur afgewezen en baseren hun beoordeling uitsluitend op gegevens van fabrikanten. Bovendien blijken enkele belangrijke studies nog steeds te ontbreken voor verschillende delen van de beoordeling, wat voor de Commissie aanleiding had moeten zijn om het dossier op grond van onvolledigheid niet te accepteren".

Helmut Burtscher-Schaden, biochemicus bij GLOBAL 2000, voegt hieraan toe: "Gezien het bewijs dat aan het licht is gekomen in de rechtszaken in de VS over de pogingen van Monsanto om eerdere goedkeuringsprocedures van de EU te beïnvloeden, hadden we verwacht dat de autoriteiten de studies van de glyfosaatfabrikanten deze keer extra nauwkeurig zouden onderzoeken. De autoriteiten herhaalden echter de conclusies van eerdere goedkeuringsprocedures op een copy-and-paste manier - zelfs wanneer de argumenten waren gebaseerd op verouderde studies van fabrikanten die nu algemeen als onaanvaardbaar worden beschouwd."

Margriet Mantingh, voorzitter van PAN-Nederland zei: "EFSA's risicobeoordeling van glyfosaat gaat voorbij aan de mogelijke effecten op de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson en autismespectrumstoornissen bij kinderen, terwijl onderzoek door onafhankelijke wetenschappers op mogelijk effecten wijzen. We zijn zeer bezorgd dat de Commissie haar burgers niet voldoende beschermt. We eisen dat de Commissie het voorzorgsprincipe toepast en de goedkeuring van glyfosaat intrekt."

Peter Clausing, Toxicoloog bij PAN Germany zei: "Hun eigen richtlijnen en eisen negerend, hebben de EU autoriteiten het bewijs voor de kankerverwekkende effecten van glyfosaat verdraaid om tot de verkeerde conclusie te komen dat de werkzame stof niet kankerverwekkend is."

Juliette Delarue, ClientEarth Senior advocaat zei: "Glyfosaat is een gevaarlijke stof - door het opnieuw goed te keuren heeft de Commissie een duidelijke fout gemaakt die in strijd is met de wet en met onafhankelijke en betrouwbare wetenschap. Bovendien vereisen de EU-verdragen dat de Commissie uit voorzorg handelt om schade aan mens en natuur te voorkomen. Wij vragen de Commissie om eindelijk aandacht te schenken aan de wetenschap en haar goedkeuring in te trekken."