Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Kerncijfers natuur en landschap 2003

12 maart 2004

Hoeveel natuur is er in Noord-Holland? Welke landschappen komen in onzeprovince voor ? Welke diersoorten worden bedreigd? Dat staat in de uitgaveKerncijfers natuur en landschap 2003.

Hoeveel natuur is er in Noord-Holland? Welke landschappen komen in onzeprovince voor ? Welke diersoorten worden bedreigd?Antwoord op deze en andere vragen over natuur en landschap is te vinden inde nieuwe brochure Natuur en landschap Noord-Holland 2003, uitgegevendoor de provincie Noord-Holland. Het document biedt recente kerncijfersover ondermeer de provinciale ecologische hoofdstructuur; trends inbiodiversiteit (soortenrijkdom) en zeldzame soorten; landschappen enregelingen; recreatiegebieden en gerelateerde milieuzaken zoalsbijvoorbeeld vermesting en verzuring. De brochure Natuur en landschapNoord-Holland 2003 is gratis en te bestellen bij de provincieNoord-Holland, telefoon (023) 514 43 00.