Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


'Bouwen mag én kan'

17 maart 2004

Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu presenteren maandagochtend 22 maart in Den Haag 'Bouwen mag én kan', een visie van TANGRAM Architekten op de mogelijkheden om woningen en bedrijventerreinen in ons land op te vangen binnen bestaand bebouwd gebied. Het architectenbureau doet al jaren onderzoek naar nieuwe oplossingen voor binnenstedelijke verdichting om de schaarse open ruimte te sparen. VROM-minister Dekker is uitgenodigd, evenals Tweede Kamerleden en ambtenaren van het ministerie van VROM.

De presentatie vindt plaats vlak voorafgaand aan het bestuurlijk overleg van minister Dekker (VROM) met negen natuur- en milieuorganisaties over de conceptversie van de nieuwe Nota Ruimte. Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu vinden dit overleg te weinig ruimte bieden om alternatieven naar voren te brengen. Er is brede kritiek in de samenleving en bij de Tweede Kamer op de wijze waarop de minister de Nota zonder noemenswaardige inspraak door de Kamer wil loodsen. Bij een Planologische Kernbeslissing, die de Nota Ruimte is, behoort een officiële, brede inspraakronde. Woensdag werd de minister daarvoor door de Tweede Kamer op de vingers getikt.

TANGRAM Architekten en de natuur en milieuorganisaties hebben elkaar gevonden in hun visie dat zowel het landelijk gebied als de steden zijn gebaat bij duidelijke grenzen. Minister Dekker koerst met haar Nota Ruimte precies de andere kant op. Zij geeft juist vrij baan aan het bouwen in het landelijk gebied. Gevolg is onder meer dat midden- en hoge inkomens uit de stad wegtrekken. Die ontwikkeling leidt tot dubbel verlies: er wordt niet geïnvesteerd in de steden én het landelijk gebied slibt dicht.Volgens Ten Dijke, directeur van het Amsterdamse architectenbureau, kan het overgrote deel van de woningbehoefte van de komende twintig jaar worden gerealiseerd binnen het stedelijk gebied, zonder parken vol te bouwen of alleen maar flats te bouwen. Het leefklimaat en het groen gaan er bij deze zogeheten 'inbreiding' juist op vooruit.