Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Provincie Drenthe zet Project Vrijwillige Weidevogelbescherming voort

17 maart 2004

Provinciale Staten van Drenthe hebben vandaag besloten het Project Vrijwillige Weidevogelbescherming voort te zetten. PvdA en CDA hebben hiertoe een initiatiefvoorstel ingediend, dat door alle fracties, behalve fractie De Jong, werd ondersteund. Met de voortzetting van het project is de komende vier jaar bijna 107.000,- gemoeid.

Initiatiefnemers Hans Hornstra (PvdA) en Teun Wijbenga (CDA) bepleitten voortgang van het project vanwege de goede resultaten de afgelopen jaren. Door de inzet van ongeveer 350 boeren en 700 vrijwilligers lukt het weidevogellegsels die blootstaan aan agrarische activiteiten te beschermen. Hierdoor komen tweemaal zoveel eieren uit als zonder bescherming. Daarmee blijft de stand van weidevogels, zoals grutto's, op peil.

Het budget voor het Project Vrijwillige Weidevogelbescherming gaat voornamelijk op aan de werving, opleiding en training in het veld van vrijwilligers. Landschapsbeheer Drenthe wordt belast met de uitvoering van het project. Zij krijgen daarbij de opdracht de bescherming ook naar andere diersoorten uit te breiden.