Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Nota Ruimte doodsteek open ruimte Nederland: 'Kabinet omarmt plattedozen-planologie'

17 maart 2004

Milieudefensie is onthutst door het vandaag uitgelekte concept van de Nota Ruimte. 'Dit betekent de doodsteek voor de bescherming van de open ruimte in ons land,' aldus woordvoerder Willem Verhaak. Het kabinet geeft met de Nota de komende dertig jaar vrij baan aan de verdere uitbreiding van Schiphol, aanleg van wegen en bedrijven. Dit tegen de wil van veel burgers en tégen elk gezond verstand in. Op dit moment ligt dertig procent van de huidige bedrijventerreinen er verwaarloosd bij, maar plannen om die ruimte efficiënt te benutten heeft minister Dekker amper gemaakt.

'De plattendozen-planologie waardoor de afgelopen jaren het landelijk gebied al op veel plekken onooglijk is geworden, wordt door dit kabinet omarmd,' stelt Willem Verhaak. 'Het Hollandse cultuurlandschap is het kind van de rekening.' Dekker zet het mes in de omvang en aantal van de Nationale Landschappen. Ook de bescherming van die landschappen is een wassen neus. Want zelfs dáár, krijgt het bouwen alle ruimte. De Hoeksche Waard, een prachtig polderlandschap dat jaren op de nominatielijst heeft gestaan om Nationaal Landschap te worden, valt ten prooi aan grootschalige bedrijventerreinen.

Groei van Schiphol en bouwen in het Groene Hart bij Leiden betekent dat Schiphol een vliegveld midden ín de stad wordt. Het enige groen dat in de omgeving van de luchthaven overblijft zijn de geluidszones in de directe omgeving, waar recreatie geen pretje is door de herrie. Nederland krijgt een luchthaven als een waterhoofd. Schiphol is groot genoeg. Meer vliegen in de randstad betekent vooral meer milieuvervuiling en overlast van Leiden tot Alkmaar.Milieudefensie is verbaasd dat er alweer een studie komt naar de magneettrein, waarvan inmiddels bijna iedereen weet dat die duur en energieverslindend is. Er zijn investeringen in het bestaande openbaar vervoernetwerk nodig in plaats van in bodemloze prestigeprojecten.

Ook de steden zelf gaan er met het beleid van Dekker verder op achteruit. De minister geeft alle ruimte aan wonen in het landelijk gebied, tot aan de ontwikkeling van compleet nieuwe dorpen toe. Daardoor zal de uitstroom van midden- en hoge inkomens uit het stedelijk gebied fors toenemen. Van de voornemens om juist te investeren in het huidige steden, blijft weinig over.

Milieudefensie vindt het belangrijk om de grenzen tussen het landelijk en stedelijk gebied duidelijk af te bakenen. Dat komt ten goede aan het platteland én de stad. Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu presenteren daarom maandagochtend 22 maart in Den Haag 'Bouwen mag én kan', een visie van TANGRAM Architekten op de mogelijkheden voor woningen en bedrijven in ons land op te vangen bínnen bestaand bebouwd gebied.