Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Ministerraad stemt in met uitbreiding milieueffectrapportage

19 maart 2004

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een wetsvoorstel om de milieueffectrapportage aanzienlijk uit te breiden. Het wetsvoorstel behelst een omzetting van Europese wetgeving waardoor voor meer overheidsplannen een milieubeoordeling verplicht wordt.

Het Wetsvoorstel strategische milieubeoordeling is een aanvulling op de al bestaande verplichting tot het maken van een milieueffectrapportage. Het kabinet wil voor plannen wel een beknoptere procedure dan de bestaande. Dit sluit beter aan bij de Europese richtlijn. Het wetsvoorstel zal gevolgen hebben voor onder andere streekplannen en strategische notas zoals de nota Waterhuishouding die tot dusver niet onder de milieueffectrapportage vielen.De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.