Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Landelijke vrijstelling voor zwarte kraai en kauw

31 maart 2004- Het kabinet heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten dat vanaf 1 april 2004de zwarte kraai en kauw op de landelijke vrijstellinglijst komen te staan. Deze vrijstelling houdt in dat degrondgebruiker beide diersoorten gedurende het gehele jaar op zijn gronden mag bestrijden om belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren te voorkomen. De grondgebruiker kan ook een derde toestemming geven de dieren tebestrijden.

Om belangrijke schade te voorkomen mogen de zwarte kraai en kauw onder andere opzettelijk verontrust, gedood of gevangen worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van diverse middelen, zoals de kastval en vangkooi. Het geweer kangebruikt worden bij de bestrijding als de grondgebruiker, of degene die van de grondgebruiker toestemming heeft gekregen, beschikt over een jachtakte.