Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Commissaris Overijssel ontvangt brochure bescherming Kwartelkoning

12 mei 2004

Op woensdag 12 mei ontving Commissaris van de Koningin mr. Geert Jansen het eerste exemplaar van de brochure "Grasland en akkers - Kroondomein van de kwartelkoning". Deze werd overhandigd door ir. Adri de Gelder, directeur van Vogelbescherming Nederland.

De kwartelkoning wordt nog steeds bedriegd in Overijssel. Het is een karakteristieke vogel die graag vertoeft op kruidenrijke hooilanden en grootschalige akkergebieden. Zonder speciale maatregelen komt een groot deel van de vogels niet tot broeden. Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland zijn in 2001 met financiële steun van het Ministerie van LNV een succesvolle beschermingscampagne gestart. Namens het ministerie werd tevens een beschermingshandboek aangeboden met maatregelen voor het behoud van deze unieke vogelsoort.