Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Enthousiasme van VROM voor project IJsseldelta

19 mei 2004

Enthousiasme van VROM voor project IJsseldelta Ineke Bakker, directeur-generaal van VROM, bracht woensdag 19 mei een bezoek aan de provincie Overijssel waar gedeputeerde Theo Rietkerk haar vanaf een boot op de IJssel een aantal belangrijke onderwerpen onder de aandacht gebracht. Zo passeerden ze het landelijk voorbeeldproject 'ontwikkelingsplanologie IJssseldelta' in de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Doel van dit project is de sociaal-economische positie van de IJsseldelta en de kwaliteiten in de IJsseldelta te versterken.

VROM is enthousiast over het voorbeeldproject IJsseldelta. De belangrijke opgaven voor het gebied vragen om een ontwikkelingsgerichte aanpak en duidelijke keuzen voor de toekomst. Zo is gesproken over de opgave in de gemeente Kampen ten aanzien van woningbouw, bypass ontwikkeling/ de blauwe rivier in het kader van Ruimte voor de Rivier, inpassing Hanzelijn en natuurontwikkeling.

Daarnaast is doorgesproken over de aanpak van de uitwerking van Mastenbroek, Kampereiland en ander polders als Nationaal Landschap in de Nota Ruimte. Gedeputeerde Rietkerk heeft aangedrongen op de inzet van financiële middelen voor dit gebied. Het gaat om het verbeteren van de sociaal economische ontwikkeling in het gebied en het behouden van de kwaliteiten. De zichtas van Mastenbroek-centrum naar Stadshagen (Zwolle) vormt een cruciaal element om stad en land met elkaar te verbinden. Het ministerie van VROM wil inhoudelijk en financieel meehelpen met de provincie en gemeenten om deze zichtas te realiseren. Daarnaast zijn cultuurtoerisme en watertoerisme zijn belangrijke onderdelen voor de toekomst van de polders in relatie tot de steden.

De provincie Overijssel heeft ook aandacht gevraagd voor de verstedelijkingsopgaaf in Zwolle en Kampen en de versterking van de bedrijfsterreinen. Er is gesproken over het dilemma tussen economie en ecologie enerzijds en de kansen die er zijn voor het samengaan hiervan.