Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


EU subsidieert natuurbrug Het Groene Woud

13 mei 2004

De Europese Unie betaalt 905.700 mee aan de bouw van natuurbrug Het Groene Woud. De subsidie past in het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL).

De Provincie Noord-Brabant betaalt eveneens 905.700. Daarmee is 1.811.000 beschikbaar voor het ecoduct over autosnelweg A-2. Verder betalen mee aan de brug Rijkswaterstaat en het ministerie van Natuurbeheer (LNV). Rijkswaterstaat laat de brug bouwen. Voor de bouw is begroot 9,1 miljoen. LNV en Provincie (waarvan 50% EU-subsidie) dragen elk 1,8 miljoen bij. Rijkswaterstaat betaalt 5,5 miljoen. Het Brabants Landschap doet een duit in het zakje door de benodigde grond ter beschikking te stellen. Zij zal de natuurbrug in de toekomst gaan beheren.

Cruciaal
De natuurbrug over de A-2 ter hoogte van Best verbindt het Beerzedal met het Dommeldal. Rijkswaterstaat is al begonnen. Het is de bedoeling de natuurbrug in januari 2005 te openen. De natuurbrug is cruciaal in de ontwikkeling van Het Groene Woud. De natuurgebieden worden hiermee aan elkaar gesmeed waardoor het mogelijk wordt dat dieren van het ene naar het andere natuurgebied trekken en dat de flora zich beter kan ontwikkelen en verspreiden. Momenteel is de A-2 een barrière voor veel diersoorten. Met de aanleg van de brug, die 50 meter breed is, krijgen verschillende diersoorten de gelegenheid om de A-2 te passeren.

Uniek
De natuurbrug gaat over de rijksweg en de parallelweg heen, zodat de groene zone op een hoogte van circa zeven meter komt te liggen. Dit is uniek in Nederland. De natuurbrug wordt van maaiveld tot maaiveld maar liefst 200 meter lang en 50 meter breed. De zijkanten van de natuurbrug worden ingericht met aarden wallen om geluid en licht afkomstig van de rijksweg, tegen te houden. Afrastering moet voorkomen dat dieren op de weg raken.