Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


West-Brabantse natuur geïnventariseerd

6 mei 2004

Vanaf begin mei tot half september verzamelen medewerkers van de Provincie Noord-Brabant gegevens over planten die voorkomen in West-Brabant en het Land van Heusden en Altena.

Dit gebeurt vooral in agrarisch gebied, in bermen en langs sloten en dijken. Voor het eerst dit jaar wordt vanuit het veld gebruik gemaakt van digitale verzending van verzamelde gegevens. Al meer dan vijftien jaar verzamelt de Provincie gegevens over het voorkomen van planten en broedvogels. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken en toetsen van plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Gebieden waar deze gegevens niet meer actueel zijn worden opnieuw in kaart gebracht. Dit jaar gebeurt dat voor planten in een groot deel van West-Brabant en in het Land van Heusden en Altena. In West-Brabant worden bovendien vanaf maart tot half juli ook broedvogels in kaart gebracht. Medewerkers verwachten langs dijken en bermen planten aan te treffen als aardaker, knolboterbloem, gevlekte rupsklaver en goudhaver. In het agarisch gebied komen broedvogels voor als blauwborst, bruine kiekendief, gele kwikstaart en veldleeuwerik.

Digitale verzending
Dit jaar maakt een aantal veldwerkers voor het eerst gebruik van elektronische apparatuur om de gegevens te verzamelen. Hiervoor beschikken zij over een zogenaamde handheld-computer waarmee de gegevens op een eenvoudige manier kunnen worden vastgelegd en ter plekke kunnen doorsturen naar het provinciehuis. Het voordeel hiervan is dat gegevens op een eenduidige en snelle wijze ter beschikking komen.