Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Inwoners Drenthe koesteren duisternis

4 mei 2004

Nachtelijke lichtbronnen zowel prettig als storend

De Milieufederatie Drenthe heeft in samenwerking met de Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek de verwerking van de enquête Mooi Licht, Mooi Donker afgerond. De belangrijkste conclusie is, dat inwoners van Drenthe duisternis zien als één van de kwaliteiten van Drenthe en deze kwaliteit willen behouden. Maar liefst 92% geeft aan dat het wenselijk is, dat er in Drenthe gebieden zijn waar het 's avonds echt donker wordt of blijft. De helft van hen gaat wel eens naar deze plekken toe om bijvoorbeeld de sterrenhemel te bekijken of tot rust te komen. Opvallend is, dat bijna 90% zegt zich wel eens te ergeren aan verlichting. Zij ervaren de kastuinbouw als meest hinderlijk. De enquête Mooi Licht, Mooi Donker die de Milieufederatie Drenthe publiceerde, stond eind vorig jaar in dit huis-aan-huisblad. Zo'n 500 mensen vulden de enquête in.

Conclusies
Een kwart van de respondenten geeft aan dat het in de directe woonomgeving 's nachts echt donker wordt. Bijna driekwart geeft aan dat het 's nachts niet echt donker wordt. De plaats van wonen is een belangrijke bepalende factor; van de respondenten in het centrum van bebouwing geeft 10% aan dat de directe woonomgeving 's nachts echt donker wordt tegenover de landelijke buiten wonende respondenten 51%.

Opvallend is dat relatief weinig hinder wordt ondervonden van bronnen die kunnen worden gerelateerd aan het onderwerp veiligheid, zoals verlichting van het huis of de tuin, straat- en verkeersverlichting. Vooral vrouwen ervaren deze lichtbronnen als minder hinderlijk. Opvallend hoog scoort de hinder aan de verlichting van kassen in de directe woonomgeving. Bij de vragen over veiligheid valt het verschil op tussen mannen en vrouwen, maar ook de plek van wonen. Als de directe woonomgeving al meer verlicht is (bijvoorbeeld centrum van de bebouwing), hecht men ook meer belang aan verlichting en vindt men donker onveiliger. 42% van de respondenten vermijdt donkere (fiets-)paden. Vrouwen doen dit meer (62%) dan mannen (21%). Op de vraag of auto-/snelwegen veiliger zijn wanneer ze verlicht zijn, geven evenveel vrouwen de voorkeur aan verlicht als onverlicht. 60% van de mannen geeft aan verlichte auto-/ snelwegen niet veiliger te vinden dan onverlichte. Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt in het donker door te weinig licht, antwoordt bijna 70% "nee". De overigen voelen zich wel eens onveilig.

Van de Drenten die de enquête hebben ingevuld geeft driekwart aan dat hun huis aan de buitenkant verlicht is. Bij één op de vier is ook de tuin verlicht. In het landelijk gebied zijn minder tuinen verlicht dan in het centrum van de bebouwing.

Iets meer dan driekwart van de respondenten geeft aan dat er nog donkere plekken in Drenthe zijn te vinden. Meer mannen dan vrouwen zoeken deze donkere plekken bewust op om bijvoorbeeld tot rust te komen of van de sterren te genieten en ook degenen die landelijk buiten wonen doen dit meer. Bijna 90% van de respondenten ergert zich wel eens aan verlichting, waarbij mannen (93%) zich meer ergeren dan de vrouwen (83%).

Mensen hebben veel aandacht besteed aan het invullen van de open vragen. Er is duidelijk een grote betrokkenheid bij het thema licht en donker. Zo leverde één van deze vragen een lange lijst met opvallende lichtbronnen op, waarbij de kassen bij Erica en Klazienaveen (14%) hoog scoorden.

Het vervolg: de lichtbronnenkaart van Drenthe
De milieufederatie heeft inmiddels in het kader van haar campagne "Kwaliteiten van Drenthe" een vervolg gegeven aan de enquête. Op dit moment brengen ruim honderd vrijwilligers in kaart waar in Drenthe opvallende lichtbronnen zijn en waar het nog echt donker is. Drenthe is voor dit onderzoek in 136 gebieden opgedeeld.

Meer informatie
Het onderzoek naar de beleving van licht en donker in Drenthe is een gezamenlijke activiteit van de Milieufederatie Drenthe en de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO). Doel van de inventarisatie is om de huidige lichtsituatie in kaart te brengen en te stimuleren dat bestuurders bewust omgaan met aanbrengen van verlichting en het behouden van donkere gebieden in Drenthe.
Wie ook een stukje Drenthe in kaart wil brengenof meer informatie wenst over de campagne 'Kwaliteiten van Drenthe', kan contact opnemen met de Milieufederatie Drenthe via telefoonnummer 0592 - 311150.
Wie de onderzoeksresultaten wil nalezen, kan deze vanaf donderdag 6 mei zien op de website van de Milieufederatie Drenthe.

Meer informatie: de onderzoeksresultaten