Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Bargerveen vogelvrij door bedreigingen vanaf Duitse zijde?

8 april 2004

Organisaties willen toegang tot het Duitse recht om natuurwaarden te kunnen beschermen

De Milieufederatie Drenthe, Gemeente Emmen en Staatsbosbeheer Regio Groningen-Drenthe hebben hoger beroep aangetekend bij de Duitse rechtbank in de zaak tegen het plaatsen van 22 windmolens bij Twist aan de rand van het Bargerveen. De drie organisaties dienden hiervoor hun bezwaren in, maar deze bleven onbehandeld liggen, omdat de rechter de partijen niet ontvankelijk heeft verklaard. Als reden hiervoor geeft de rechtbank aan dat de organisaties niet geregistreerd staan in Duitsland en niet volgens het Niedersaksische recht erkend zijn. Ook de Duitse organisatie NABU is volgens het Duitse recht geen partij, omdat het Bargerveen niet in Duitsland ligt. Op deze manier lijkt het nationaal, Europees en internationaal erkende natuurgebied Bargerveen vogelvrij.

Toegang krijgen tot het Duitse recht
De partijen willen met het hoger beroep bereiken dat zij toegang krijgen tot het Duitse recht om samen te kunnen opkomen voor de nationaal, Europees en internationaal erkende natuurbelangen van het Bargerveen. Advocate van de drie partijen, mevrouw Engbers, is er van overtuigd dat het recht zijn loop moet krijgen, omdat het Bargerveen internationale status heeft. Zij beargumenteert dit heel duidelijk vanuit de natuurbelangen van het Bargerveen en de internationale erkenning die het gebied heeft gekregen.

Nationale regelgeving bepalend
Ondanks de Europese integratie lijkt de grens en de nationale regelgeving bepalend. En dat, terwijl volgens de Duitse wetgeving een windmolenpark nooit zo dicht bij een internationaal beschermd natuurgebied als het Bargerveen zou mogen komen. De Milieufederatie Drenthe, de gemeente Emmen en Staatsbosbeheer Regio Groningen-Drenthe zetten de procedure door omdat zij willen voorkomen dat het Bargerveen kind van de rekening wordt. Zij roepen politici op zich in Europees verband hard te maken voor betere inspraak- en bezwaarmogelijkheden bij grensoverschrijdende zaken, zodat men de blik verruimt tot over de grens. Het komt vaker voor dat Nederlandse organisaties om deze reden de rechtsgang in Duitsland niet kunnen bewandelen. En juist dat is toch een voorbeeld van wat we willen voorkomen met een geïntegreerd Europa?

Bargerveen nationaal, Europees en internationaal erkend natuurgebied
Het Bargerveen is een nationaal, Europees en internationaal erkend natuurgebied. De drie organisaties stellen in hun bezwaar, dat het Bargerveen hinder ondervindt van windmolens wanneer deze aan de grens geplaatst worden. Het Bargerveen wordt dan in zijn functie en ontwikkeling als natuurgebied beschadigd. Als eerste is er de hinder van de windmolens voor ganzen en zwanen die gebruik maken van het Bargerveen. Als tweede is er de hinder van het geluidsniveau wat door windmolens wordt geproduceerd. En als derde is er de landschappelijke aantasting; "Het is treurig om de ene na de andere windmolen te zien verschijnen aan de horizon van het Bargerveen." zegt Remmelt Scheringa van de Milieufederatie Drenthe. "Ganzen ondervinden hinder van de windmolens, van hen wordt gevraagd een blokje om te vliegen. Door de komst van de windmolens wordt het gewenste geluidsniveau overschreden en wordt het nooit meer stil in het Bargerveen. De 'verspargelung' van het landschap, zoals de Duitsers dat beeldend weten te zeggen, is dan een feit. (Spargel = asperge = windmolen).  De beleving van het Bargerveen wordt daarmee totaal veranderd. Er is enorm veel geïnvesteerd in het Bargerveen om de natuurwaarden te ontwikkelen en in stand te houden en er is en was ons dus veel aan gelegen om de bouw van de windmolens op deze plek, pal over de grens in de gemeinde Twist in Duitsland, te voorkomen."