Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Mantingerbos en weiden krijgen oorspronkelijke karakter terug

10 mei 2004

Met een herstelplan voor het Mantingerbos en weiden (Dr.) gaat Natuurmonumenten het oorspronkelijke karakter van het gebied herstellen. De kenmerkende elzensingels worden hersteld, de bovenloop van het Oude Diep krijgt een opknapbeurt en wordt het Mantingerbos nog enigszins uitgebreid.

Het Mantingerbos en -weiden zijn het brongebied van het Oude Diep. Deze beek ontspringt hier en stroomde in het verleden door de vochtige heidevelden richting Hoogeveen. In de vorige eeuw is de beek gekanaliseerd. Door dit rechttrekken heeft het veel van zn oorspronkelijke karakter verloren. Langs de beek lagen de groenlanden, zoals De Mantingerweiden, die door de boeren jaarlijks gehooid werden. De laatste tien jaar is hard gewerkt aan het herstel van het Oude Diep. Zo kan de loop plaatselijk weer kronkelen en heeft de landbouw een apart waterlopenstelsel. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en kan de natuur zich herstellen.

Elzensingels
De begroeiing van de Mantingerweiden is verarmd. Dit komt door ruilverkaveling, perceelvergroting, ontwatering en bemesting. Aanvankelijk heeft Natuurmonumenten het gebied laten begrazen door vee. Dit bleek geen goede keuze, want een deel van de kenmerkende elzensingels is nu verdwenen of beschadigd. Natuurmonumenten heeft het beheer daarom bijgesteld. De kenmerkende elzensingels worden weer hersteld. Door langs de singels rasters te plaatsen en greppels te graven blijft het vee weg van de bomen en kan overtollig regenwater wegstromen. Dode bomen in de singels worden gekapt en er worden 2.500 nieuwe elzenbomen aangeplant. In de graslanden knapt Natuurmonumenten twaalf poelen op voor amfibieën zoals heikikker, bruine en groene kikker, gewone pad, kamsalamander en voor reptielen als de ringslang. Ten westen van het Mantingerbos plagen boswachters een perceel grasland af voor heidebegroeiing.

Oeroud bos
Het Mantingerbos is één van de oudste bossen van Drenthe en is het restant van een eeuwenoud loofbos. Het heeft door de oude eiken en hulstbomen een heel natuurlijk karakter. Het bos is een belangrijk rustgebied voor dieren en staat bekend om het grote aantal bijzondere soorten bramen en de zeldzame zevenster. Het wordt vergroot met 2,5 hectare bos op plaatsen waar vroeger ook al bos groeide. Natuurmonumenten laat in het bos de natuur z'n eigen gang gaan.

Uitvoering
De uitvoering van het herstelplan kost zon 250.000 euro. De financiering is nog niet helemaal rond, maar naar verwachting start de uitvoering in de loop van het najaar.