Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Groene Hartprovincies en Rijk tekenen voor nieuwe samenwerking in het Groene Hart

24 juni 2004

De Groene Hartprovincies en het Rijk willen dat de uitvoering van het Groene Hartbeleid een nieuwe impuls krijgt. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben hierover vandaag met VROM en LNV namens het Rijk een intentieverklaring ondertekend. Het doel van de verklaring is te komen tot afrekenbare afspraken om het beleid uit de Nota Ruimte voor het Groene Hart tot uitvoering te laten komen.

In de intentieverklaring staan afspraken opgenomen over de rol van de provincies in het Groene Hart. Deze intentieverklaring wordt gevolgd door afspraken tussen Rijk en de provincies op basis van een door de provincies op te stellen ontwikkelingsprogramma en een uitvoeringsplan. Het ontwikkelingsprogramma is medio 2005 gereed, het uitvoeringsplan eind 2005. Het nieuw in te stellen Investeringsbudget Landelijk Gebied biedt financiering voor een groot deel van de Rijksinvesteringen uit het programma. Dit budget dat vanaf 1 januari 2007 beschikbaar is bundelt verschillende financiële regelingen van het Rijk. De Groene Hartprovincies en het Rijk ontwikkelen een monitor voor het Groene Hart die een onderdeel uitmaakt van het uitvoeringsplan.