Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Meer aandacht nodig voor natuur en jeugd

24 juni 2004

Heeft de Nederlandse jeugd nog iets met natuur? Kinderen lijken vooral druk met televisie, mobiele telefoontjes en computergames. Groeien zij op in een virtuele werkelijkheid of komen zij nog wel echt buiten in de natuur? Staatsbosbeheer wil kinderen natuurbeleving niet onthouden. Ook is Staatsbosbeheer ervan overtuigd dat natuur in Nederland alleen kan overleven als mensen er iets mee hebben. En we zijn er ook van overtuigd dat de kiem daarvoor in de kinderjaren wordt gelegd. We zouden graag zien dat er bij beleidsmakers die zich bezighouden met kinderen of natuur aandacht komt voor kinderen én natuur.

Staatsbosbeheer wil hier graag mee verder en heeft daarom bij het Jaarverslag over 2003 onder de titel Buiten, dat moet je ontdekken een essay aan jeugd en natuur gewijd. In dit essay komen zeven mensen aan het woord die zich bezighouden met natuur en/of jeugd. Ook is een deel van het essay gewijd aan de uitkomsten van een onderzoek dat onderzoeksintituut Alterra heeft gehouden onder 420 scholieren naar biodiversiteit en jeugd.

Bij een groot gedeelte van de jeugd vormt natuur geen vanzelfsprekend onderdeel van hun leven, in tegenstelling tot de jeugd die bijvoorbeeld veertig jaar geleden opgroeide, zo komt naar voren uit het essay. Staatsbosbeheer vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Dit is voor de jeugd een verarming; veel jeugdherinneringen van volwassenen van nu zijn verbonden aan natuur of landschap. Daarnaast is het voor het voortbestaan van de natuur in Nederland noodzakelijk dat er draagvlak voor de natuur is, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Staatsbosbeheer hoopt dat dit essay ertoe bijdraagt dat er gerichte inspanningen komen om de Nederlandse jeugd de natuur weer echt te laten beleven. Staatsbosbeheer zal in ieder geval speciale aandacht blijven schenken aan deze groep.