Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Otter doodgereden

22 juni 2004

Donderdagavond 18 juni is een otter doodgereden op de Heuvenweg in De Weerribben. Uit onderzoek dat door onderzoeksinstituut Alterra is verricht, blijkt dat het gaat om een Tsjechisch vrouwtje, dat in juli 2002 in De Weerribben is uitgezet. Recent was op basis van dna-onderzoek aan uitwerpselen vastgesteld dat dit wijfje moeder was van tenminste 1 jong.

Uit uitvoerige sectie blijkt dat het vrouwtje drie jongen heeft gekregen (in de baarmoeder waren littekens te zien van drie placenta's). Ook was te zien dat het vrouwtje niet al te lang geleden nog jongen voedde. De melkklieren waren echter niet meer actief. Geschat wordt dat de jongen ruim 7 maanden oud zijn. Op deze leeftijd en in het huidige seizoen hebben de jongen goede overlevingskansen.

Verder bleek uit sectie dat het vrouwtje wederom zwanger was, weliswaar in een zeer pril stadium. Doordat zij weer zwanger was, was het zeer waarschijnlijk dat zij haar jongen op korte termijn in grotere mate aan hun lot zou overlaten. Otters kunnen wel 12-14 maanden bij hun moeder blijven voordat zij een zelfstandig leven gaan leiden.

De otter verkeerde verder in goede conditie; zo was zij 1 kilo gegroeid sinds haar uitzetting. Ook bleek zij geen last te hebben gehad van de zender die was ingeplant. De populatie otters in de Weerribben bestaat nu uit 4 volwassen mannetjes en twee volwassen vrouwtjes. Het zal nog zeker 18 maanden duren voordat de jongen die in de afgelopen herfst/winter geboren zijn, geslachtsrijp zijn. Het spoedig uitzetten van een nieuwe groep otters is dus van groot belang voor de huidige groep otters. De aanrijding vestigt wel weer de aandacht op het risico van het verkeer voor de otters. Snelheidsbeperkende maatregelen rondom het uitzetgebied zijn aan te bevelen.

Uitgebreide informatie over het otterproject is te raadplegen op www.terugkeer.nl