Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Euro's voor water

21 juni 2004

Maximaal 400.000 euro stellen provinciale staten beschikbaar voor plannen waarin het water centraal staat. Het geld is bestemd voor projecten die tot doel hebben de verdroging te bestrijden, het water de ruimte te geven of de kwaliteit van het water te verbeteren.

Met dit besluit dat provinciale staten op 21 juni namen, werkt de provincie actief en in uitvoerende sfeer mee aan het realiseren van de doelstellingen van haar eigen tweede Waterhuishoudingsplan.

Wie komen voor een bijdrage in aanmerking en om hoeveel geld kan het minimaal en maximaal gaan? De provincie betaalt 50% van de kosten van een project tot een maximum van 100.000 euro per project. In aanmerking komt iedereen met een goed plan dat één of meer bovengenoemde doelen nastreeft. In de praktijk zullen dat de natuur- en waterbeherende instanties zijn die in Noord-Holland op deze terreinen professioneel actief zijn. Voorwaarde is ook dat het plan 'multifunctioneel' is dat wil zeggen dat het behalve betrekking heeft op water ook ten goede komt aan de natuur of de verbetering van het landschap.

Geïnteresseerden kunnen tussen 1 augustus en 1 september 2004 een aanvraag indienen bij het subsidieloket van de provincie. Het subsidieloket is te vinden op de internetsite van de provincie Noord-Holland. www.noord-holland.nl