Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


De waarde van gebied Castricum in kaart gebracht

23 juni 2004

Gedeputeerde Hans Schipper heeft vanmiddag de aftrap gegeven voor het project 'Samen werken aan buitengewoon groen'. Met dit project wil de gemeente Castricum de talrijke beleidsnota's die er over dit gebied verschenen zijn, onderbrengen in één programma van concrete uitvoeringsprojecten.

In het programma zijn projecten opgenomen die betrekking hebben op waterhuishouding, aanleg van recreatieve routes, toerisme en afspraken over het beheer van het buitengebied van de gemeente Castricum. De provincie ondersteunt de gemeente financieel en neemt deel in de projectorganisatie.

Een eerste stap naar de uitvoering heeft de provincie al gezet. Het beleid dat vanuit verschillende disciplines van toepassing is op het gebied, is samengevat in een waardenkaartenboek Castricum. In één oogopslag is hierin te zien welke functies het gebied zo uniek maken op het terrein van topografie, aardkunde, archeologie, cultuurhistorie, recreatie, waterhuishouding en natuur. Ook wordt aangegeven hoe ogenschijnlijk uiteenlopende belangen elkaar kunnen versterken. Gedeputeerde Hans Schipper overhandigde woensdagmiddag het eerste exemplaar aan burgemeester A. Emmens- Knol.De serie kaarten uit het boek zijn te vinden op de provinciale website www.noord-holland.nlonder beleidsinformatie natuur, projecten, noord, samen werken in het groen van buiten gewoon Castricum.

De aftrap van het project is onderdeel van een werkconferentie buitengebied van de gemeente Castricum over de Toekomstvisie Buitengewoon Castricum.