Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


'Met zulke vrienden heeft Van Geel geen vijanden meer nodig'

21 juni 2004

De voorstellen van het Wetenschappelijk Bureau van het CDA om 250 kilometer extra asfalt aan te leggen in Nederland zijn onrealistisch, niet effectief en doen pogingen om de luchtvervuiling door verkeer terug te dringen teniet. Staatssecretaris Van Geel (CDA) krijgt het in de ministerraad niet eens voor elkaar de dieselaccijns met één luttel centje te verhogen. Met hangende pootjes moet hij naar Europa omdat de normen voor luchtkwaliteit rond snelwegen niet worden gehaald. Drie dagen daarna stelt zijn eigen partij dat milieu en mobiliteit juist ontkoppeld moeten worden. Milieudefensie campagneleider Verkeer Joris Wijnhoven: 'Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.'

Milieudefensie kreeg van het CDA nog de wind van voren, toen zij in een campagne rond de verkiezingen stelde, dat het CDA een partij van asfalteerders was geworden. 'Jammer genoeg haden we het bij het rechte eind,' stelt Wijnhoven. 'Het CDA negeert de roep om meer aandacht voor het milieu in eigen gelederen en kiest voor populistische praatjes die niets met wetenschap te maken hebben.' Zo stelt Maxime Verhagen dat files moeten worden opgelost om het milieu te ontzien. Volgens TNO echter, levert het oplossen van alle files slechts anderhalf procent minder CO2-uitstoot op. Ter vergelijking: het verlagen van de maximum snelheid van 120 naar 100 kilometer levert vier keer zoveel op!

In de Beleidsnota Verkeeremissies wordt een helder beeld geschets over de moeite die het zal kosten om de Europese normen voor de uitstoot van broeikasgassen, fijn stof en ziekmakende stikstofdioxiden te halen. Van Geel gaat in Europa pleiten voor strengere eisen aan voertuigen, zodat deze minder smerig en zuiniger worden. Milieudefensie is bang dat de technologische winst teniet wordt gedaan door de aanleg van meer asfalt en het extra verkeer die dat aantrekt. Wijnhoven: 'Van Geel zal in Europa niet serieus genomen worden als zijn eigen partij vrolijk doorgaat met asfalteren. Verkeerseconomen wijzen er op dat zo'n beleid niet helpt tegen files. Laat het CDA erkennen dat rijden in de spits duurder moet worden.'

Milieudefensie maakt zich bovendien grote zorgen over het enthousiasme waarmee het CDA het voorstel van VNO-NCW om wegen vóór te financieren omarmt. De werkgevers willen de overheid 15 miljard euro lenen waarvoor snel nieuwe wegen kunnen worden aangelegd. Los van de desastreuze milieugevolgen, moet de overheid moet zich überhaupt drie keer bedenken voordat zij een lange-termijnakkoord met een particuliere partij afsluit. Als het rijk op het aanbod ingaat, legt ze zich tot in lengte van dagen vast op het afbetalen van weginfrastructuur. Ook een eventuele opbrengst van een kilometerheffing wordt in het voorstel van de werkgevers alvast voor wegen geclaimd. Het is regeren op de pof: nu geld lenen van het bedrijfsleven voor extra asfalt, betekent dat er bij terugbetaling na 2010 geen geld meer is voor andere nuttigere zaken op de verkeersbegroting zoals spooronderhoud of investeringen in lightrail.