Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Kabinet gaat hout duurzamer inkopen

18 juni 2004

Alle rijksinstanties nemen maatregelen om zeker te stellen dat bij aanbestedingen van het rijk alleen legaal hout wordt gebruikt. Daarnaast moet dit hout zoveel mogelijk en op termijn volledig duurzaam zijn. De ministerraad heeft hier op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mee ingestemd.

Het kabinet wil het goede voorbeeld geven en gaat tevens in overleg met provincies, gemeenten, waterschappen en woningcoöperaties om met hen tot vergelijkbare afspraken te komen. Duurzaam bosbeheer en het tegengaan van illegale houtkap is van groot belang om het bos te beschermen.
De ontbossing van het tropisch regenwoud is een ramp voor de natuur. 90 Procent van alle plant- en diersoorten komt voor in het tropisch regenwoud. De laatste 30 jaar is het tropisch regenwoud wereldwijd met 25 procent afgenomen. Per jaar gaat er 12,3 miljoen hectare bos verloren. Dit is gelijk aan drie keer de oppervlakte van Nederland. De ontbossing wordt vooral veroorzaakt door landbouw en de handel in tropisch hout.( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18038)