Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Samenwerking bij Nota Ruimte voorkomt juist verrommeling

17 juni 2004

Juist het bundelingsprincipe uit de Nota Ruimte, samen met de overdracht van verantwoordelijkheden naar de provincies en gemeenten, moet een halt toeroepen aan de verrommeling van Nederland. Met deze krachtige stelling pareerde IPO-bestuurder Calon afgelopen woensdag in een gesprek met Kamerleden de kritiek dat het rijk de ruimtelijke ontwikkeling verkwanselt wanneer gemeenten en provincies het voor het zeggen krijgen in de regio. Eendrachtig lieten IPO, VNG en Unie van Waterschappen de Kamer weten dat gemeenten, provincies en waterschappen graag samen aan de slag willen met de uitvoering van de Nota Ruimte.

Uitvoering
Calon benadrukte in het gesprek met de Kamer nog eens dat provincies en gemeenten voor een goede uitvoering van de nota niet alleen meer verantwoordelijkheden nodig hebben, maar ook een goed gevulde gereedschapskist (grondbeleidexploitatie, bovenlokaal kostenverhaal en verevening). Ook moet het rijk de bestaande budgetten bij het voorgestelde beleid uit de nota decentraliseren. Het principe dat de initiatiefnemer ofwel veroorzaker betaalt voor alle landswensen is in praktijk niet reëel, zo hield Calon zijn gehoor voor. De opbrengsten uit de planexploitatie zijn volgens hem niet oneindig.

Integraal
Duidelijk is ook dat de departementen meer onderling moeten afstemmen, coördineren en gezamenlijk prioriteren om tot een effectieve uitvoering te kunnen komen. Provincies en gemeenten willen graag afspraken maken om de Ruimtelijke Strategische Agenda uit te kunnen voeren. De gebiedsgerichte en integrale projecten die zij hierin benoemen overstijgen de grenzen van de departementen en de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Provincies en gemeenten vinden dat de uitvoeringsagenda bij de Nota Ruimte een agenda moet zijn voor heel Nederland.