Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Gebiedsgerichte uitwerking Europese richtlijn Water

15 juni 2004

De uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vanaf 2005, als de periode aanbreekt van doelen en maatregelen, moet zowel gebiedsgericht als ook generiek worden ingevuld. Dit stelde de Utrechtse gedeputeerde Binnekamp namens het IPO afgelopen donderdag in een ronde tafelgesprek van de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat over de ambitienotitie van verantwoordelijk staatssecretaris Schultz van Haegen. De Kamer behandelt de KRW op 24 juni. Voor 1 juli moet de KRW in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn.

Slagroom
Binnekamp benadrukte dat de provincies bij de uitwerking van de KRW graag bereid zijn hun rol van gebiedsregisseur op zich te nemen. Als algemene democratie zullen de provincies op regionaal niveau de belangenafwegingen maken. Maar de gebiedsgerichte aanpak, die de staatssecretaris nadrukkelijk voor ogen ziet, is de slagroom op de taart: het vereist goed ingevulde, generieke voorwaarden. Hierbij moet u denken aan bestrijdingsmiddelen, emissie van verkeer, bouwmaterialen en mestbeleid, aldus Binnekamp tot de Kamerleden: Op deze manier zien wij de KRW vooral als een stimulans voor de waterkwaliteit in Nederland. De Unie van Waterschappen ondersteunt het IPO hierin.

Mager
Het IPO kan zich vinden in de notitie van de staatssecretaris, al vindt het ook dat sommige ambities erg mager geformuleerd zijn. De focus op de beschermde gebieden voor het halen van doelstellingen in 2015 is gevaarlijk, stelt het IPO. Voor de overige gebieden geldt dat stilstand achteruitgang is bij een groeiende economie en bevolking. Binnekamp hield de Kamer voor dat er veel milieuwinst bovenstrooms is te halen. De structuur van de KRW voorziet daar juist ook in. Op dit gebied is de inzet van Schultz nog niet duidelijk.