Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Regiodirecteur noord staatsbosbeheer benoemd

18 juni 2004

De regio Noord van Staatsbosbeheer zal vanaf 1 september 2004 geleid worden door mevrouw dr. A.M.C. Goedmakers (56). Annemarie Goedmakers zal de samenvoeging van de regio's Friesland en Groningen-Drenthe verder vormgeven. Vanwege haar achtergrond zal Annemarie een belangrijke rol spelen bij het verder invullen van de verzelfstandiging (vermaatschappelijking en verzakelijking) van Staatsbosbeheer. De regiodirecteuren van de regio's West, Oost en Zuid waren al eerder benoemd.

Annemarie Goedmakers is momenteel voorzitter van FRES (Foundation Rural Energy Services). Zij heeft biochemie gestudeerd en is als aquatisch ecoloog gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Annemarie Goedmakers heeft jarenlange werkervaring opgedaan op internationaal gebied: onder meer als lid van het Europees Parlement en voor DHV Beheer BV in Zuid-Afrika. Daarna is zij achtereenvolgens directeur duurzame energie en directeur duurzaamheid geweest van NV Nuon. Naast deze functies heeft zij bestuurlijke ervaring opgedaan binnen verschillende maatschappelijke organisaties en was zij lid van diverse raden op het gebied van wetenschap, natuur en duurzame ontwikkeling.

De heer Ir. G. de Jong, die de functie van regiodirecteur Noord ad interim vervuld heeft, zal vanaf 1 september 2004 de functie van directeur Concernstaf ad interim gaan vervullen op het hoofdkantoor van Staatsbosbeheer.