Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Aanwijzen probleemgebieden Programma Beheer

18 juini 2004De provincie Drenthe gaat op verzoek van de minister van LNV de probleemgebieden in het kader van het Programma Beheer vaststellen. In een brief aan de minister laat het college wel weten zeer ongelukkig te zijn met het eenzijdige besluit om kleinschalige zandgebieden uit te sluiten als probleemgebied. Boeren kunnen een beroep doen op een tegemoetkoming om zodoende natuurlijke handicaps in stand te houden in het kader van natuur- en landschapsbeheer. "Dit besluit van de minister treft juist onze Drentse boeren", is de reactie van gedeputeerde Ali Edelenbosch.

Probleemgebieden zijn gebieden waar een natuurlijke handicap aanwezig is, waardoor de bedrijfsvoering veel minder rendabel is. Deze handicaps hebben wel landschappelijke en natuurwaarden. In de volksmond staan de probleemgebieden ook bekend als de "Bergboerengebieden". Om aanspraak te kunnen maken op deze Europese regeling heeft de minister van landbouw de provincies verzocht deze gebieden te begrenzen.

In het gebiedsplan Drenthe staan de begrensde gebieden aangegeven vanuit het Programma Beheer. Indien een gebruiker een beheersovereenkomst krijgt, is een deel van de vergoeding de "Probleemgebiedcomponent". Dit bedrag, 94 euro per hectare, wordt ontvangen voor het in stand houden van de natuurlijke handicap.

De minister heeft laten weten dat hij de kleinschalige zandgebieden wil uitsluiten, evenals de gebieden die onder de zogenoemde "Ruime Jas" vallen. Concreet gaat het in Drenthe om begrensde essen en Ruime-Jas-gebieden weidevogels en essen. De provincie Drenthe heeft de minister gevraagd op dit besluit terug te komen en heeft, mede op verzoek van de Commissie Landelijk Gebied, hierover een brief naar de minister gestuurd. Daarnaast heeft de provincie gevraagd om de betrokkenen, die een dergelijke overeenkomst hebben, hiervan in kennis te stellen.Drenthe moet vóór 1 oktober de probleemgebieden hebben vastgesteld, anders loopt Drenthe het risico dat er geen enkel probleemgebied bij de Europese Commissie wordt aangemeld.