Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Uitvoeringsorganisatie LNV formeel gefuseerd tot Dienst Regelingen

17 juni 2004

De fusie van LASER, Bureau Heffingen, Het LNV-Loketen Dienst Basisregistraties tot de nieuwe Dienst Regelingenis geformaliseerd. Een van de belangrijkste speerpunten van de nieuwe uitvoeringsorganisatie van het ministerie vanLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het verhogen van de klantgerichtheid.

Dienst Regelingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het mestbeleid, subsidie- en financiële regelingen, vergunningen en ontheffingen en de identificatie en registratie van dieren, percelen en relaties. Algemeen directeur van de nieuwedienst is de heer drs. P.H. Draaisma.Zij heeft vestigingen in Den Haag,Assen, Groningen, Deventer, Dordrecht, Diemen en Roermond.