Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Subsidieregeling landschapselementen wegens succes verlengd

15 juni 2004

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) zetten de subsidieregeling voor landschapselementen voort. Hierdoor is jaarlijks 427.000 beschikbaar voor projecten. De uitvoering van de regeling in 2003 is geëvalueerd. Op basis van de positieve uitkomsten wordt de regeling verlengd voor de periode 2005 tot 2007. Op 28 juni aanstaande wordt het evaluatierapport gepresenteerd in de statencommissie NLWM.

Vanaf 2002 geldt in Noord-Holland de subsidieregeling landschapselementen. Met deze regeling wil de provincie ervoor zorgdragen dat bijzondere elementen in het landschap goed worden beheerd en hersteld. Voorbeelden hiervan zijn knotbomen, hoogstamfruitbomen, rietland, tuinwallen of duinrellen. De provincie verstrekt ieder jaar 427.000 aan initiatieven van burgers, natuurbeschermingsorganisaties en georganiseerde belangengroepen om bijzondere landschapselementen voor de toekomst te behouden. Landschap Noord-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten.

GS verlengen de subsidieregeling vanwege positieve uitkomsten uit het evaluatierapport. Eén conlusie is bijvoorbeeld dat er veel belangstelling voor de regeling is. In 2003 zijn 154 aanvragen gehonoreerd. Voorbeelden van projecten zijn onder meer : project Oussoren in Midden-Beemster voor knotbomen ; project van der Berg in Opbdam voor het realiseren van rietland en project Duinrellen St. Maartenszee om schoonwater te realiseren in het moerasgebied van de duinen. Daarnaast dragen de projecten bij aan de gewenste landschapskwaliteit, ze voldoen aan de prioriteiten die door de provincie vastgesteld zijn. Zo stonden in 2003 water en moeras en het jaar van de boerderij centraal bij de uitgevoerde projecten.

De komende maanden onderzoekt de provincie of de subsidieregeling verbreed wordt naar cultuurhistorie. In 2003 zijn regelmatig aanvragen binnen gekomen voor het behoud van cultuurhistorische elementen die niet binnen de regeling passen. Het evaluatie onderzoek kenmerkt dit als één van de aandachtspunten voor de regeling, evenals de monitoring van de projecten. Er wordt voorgesteld om de subsidieregeling te koppelen aan de landschapsmonitor, die nog in ontwikkeling is.

Op 28 juni wordt het evaluatie onderzoek gepresenteerd in de commissie NLWM. Voor meer informatie over de subsidieregeling kunt u de website van de provincie of Landschap Noord-Holland raadplegen.