Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Provincies houden aankoop EHS-gronden gaande

8 juni 2004

De gezamenlijke provincies willen het rijk EUR 50 miljoen voorschieten voorde aankoop van nieuwe natuurgebieden binnen de zogenoemde EcologischeHoofdstructuur. Door het ontbreken van rijksmiddelen op dit moment dreigt deaankoop van het rijk dit jaar te stagneren en daarmee de aanwas van de EHS.Het rijk heeft een jaarlijkse aankoopplicht van gronden voor de EHS en deprovincies vinden het van groot belang dat de aankoop van nieuwenatuurgebieden ook dit jaar gewoon kan plaatsvinden.Verantwoordelijkminister Veerman moet het voorschot in januari 2005 terugbetalen aan deprovincies, zo blijkt uit een brief /BRF min-lnv 040607voorfinanciering grondverwerving.pdf>aan de bewindsman. De provincies zijneventueel bereid ook de komende jaren geld voor te schieten om grondaankoopmogelijk te maken.