Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Mirjam de Rijk nieuwe algemeen directeurvan Stichting Natuur en Milieu

11 juni 2004

Mirjam de Rijk wordt per 1 januari 2005 de nieuwe algemeendirecteur van Natuur en Milieu. Zij volgt Ad van den Biggelaar (62) op, diedan 16 jaar directeur is geweest van de milieuorganisatie en wel aan destichting verbonden blijft.

De Rijk (41) was van 1999 tot 2003 partijvoorzitter van GroenLinks. Daarvóórwas zij journalist, ondermeer voor Trouw, Intermediair en De GroeneAmsterdammer. Momenteel is Mirjam de Rijk voorzitter van de VrouwenAlliantievoor economische zelfstandigheid en lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks.Deze functies zal zij neerleggen als zij in dienst treedt van Natuur enMilieu.

Met Mirjam de Rijk denkt Natuur en Milieu de vernieuwing die haar voor ogenstaat, verder vorm te kunnen geven. Om zich in te werken en de overgangsoepel te laten verlopen, begint De Rijk reeds op 1 november 2004 bij Natuuren Milieu.