Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Nederland tekent klimaatovereenkomst met Indonesië

24 februari 2005

Staatssecretaris Van Geel (milieu) heeft op de VN-milieutop in Nairobi een klimaatovereenkomst getekend met Indonesie om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het gaat om een emissiereductie van tenminste 2 Megaton CO2. Van Geel is verheugd met de overeenkomst: 'Door deze samenwerking wordt het mogelijk om duurzame energieprojecten op te zetten en de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen.'

De overeenkomst is onderdeel van het Clean Development Mechanism (CDM), zoals vastgelegd in het Kyoto-protocol over klimaatverandering. Volgens deze afspraken mag Nederland de uitstoot van CO2 voorkomen door in andere landen te investeren in projecten voor duurzame energie. Door in deze projecten te investeren, wordt uitstoot van CO2 voorkomen. Nederland mag deze uitgespaarde tonnen CO2 gebruiken om de Kyoto-doelstelling te realiseren. Investeerders in duurzame energie, energiebesparing of schone technologie kunnen projectvoorstellen indienen bij de door het ministerie van VROM gecontracteerde intermediairs: de Wereldbank, de International Finance Cooperation (IFC), de regionale ontwikkelingsbank van de Andes (CAF) en de Rabobank.