Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


VROM en Breda werken samen aan integrale VROM-vergunning

28 februari 2005

Minister Dekker van VROM en wethouder Arbouw van de gemeente Breda hebben een overeenkomst getekend om te komen tot één integraal vergunningsysteem voor bouwen, ruimtegebruik en milieu. Breda is de eerste gemeente waarmee het ministerie een dergelijke overeenkomst sluit.

VROM streeft naar het zoveel mogelijk samenvoegen van verschillende vergunningen en ontheffingen. Breda wil binnen de gemeente een betere klantgerichtheid rondom de vergunningverlening voor fysieke objecten. De samenwerking krijgt de status 'pilotproject VROM-vergunning' en loopt door tot omstreeks oktober 2005.

Burgers en bedrijven moeten voor een bepaalde activiteit vaak meerdere vergunningen aanvragen bij de overheid. De aanvragen voor instemming met een bepaalde activiteit kunnen gebaseerd zijn op verschillende wet- en regelgevingen, bijvoorbeeld de bouwvergunning, gebruiksvergunning, milieuvergunning, kapvergunning en drank- en horecavergunning. Hierbij heeft elke wet- en regelgeving haar eigen bevoegd gezag, afhandelingtermijnen en bezwaar- en beroepsprocedures. Het huidige stelsel is opgebouwd vanuit de systematiek van de regelgeving en vanuit de organisatie van de overheid. Dit is vaak moeilijk te volgen voor de burger.

De Bredase gemeentelijke diensten hebben het initiatief opgepakt de klantgerichtheid van de vergunningverlening te vergroten. Burgers en bedrijven moeten snel en eenduidig antwoord krijgen op hun vraag óf zij de gevraagde activiteit, en onder welke voorwaarden, op die locatie mogen uitoefenen. Dit vraagt om een actieve, eenduidige en snelle intake en toetsing van initiatieven voor fysieke objecten De organisatie rondom de vergunningverlening moet vooral gericht zijn op verbetering van de samenwerking, efficiëntie en bestuurlijke waarborging van besluitvorming.

Het kabinet heeft aangekondigd het aantal regels voor burgers en bedrijven te verminderen en te vereenvoudigen. In dat kader leeft er vanuit het ministerie van VROM de wens haar huidige regelgeving te moderniseren met als optie één VROM-vergunning voor fysieke objecten. Samen met een aantal gemeentes start VROM in 2005 een aantal proefprojecten dat zich richt op de toekomstige, nieuwe werkwijze van de VROM-vergunning.