Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Reddingsactie voor de jeneverbes

8 februari 2005

Stichting Veldwerk Nederland krijgt van de provincie Drenthe een subsidie van 18.732 euro voor een voorlichtings- en publiciteitscampagne over de jeneverbes. Een recente studie van het onderzoeksbureau Alterra geeft een somber beeld van de toekomst van de bes. Met de vitaliteit en verjonging van de plant, die zo kenmerkend is voor heide en stuifzand, is het slecht gesteld en de angst bestaat dat de jeneverbes over twintig jaar is verdwenen. Doelstellingen van het project zijn onder meer vergroting van de kennis over de bes en overdracht van deze kennis én het daadwerkelijk bijdragen aan het behoud van de jeneverbes door een beter beheer. Zo worden Drentse natuurgidsen bijgeschoold, komt er een Nationale Vrijwilligersdag met ten minste duizend deelnemers en wordt een website gelanceerd.