Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


discussie over klimaatverandering 2050 in Drenthe

4 februari 2005

De provincie Drenthe vraagt haar inwoners mee te denken over de gevolgen van de klimaatverandering. Op een startbijeenkomst, die op 18 maart aanstaande in het provinciehuis wordt gehouden, krijgen de deelnemers de volgende vraag voorgelegd: "Hoe ziet onze leefomgeving eruit in 2050, rekening houdend met een klimaatverandering en een reductie van de uitstoot van CO2 met 80 procent?" Voor de bijeenkomst is een groot aantal instellingen en belangenorganisaties uitgenodigd, alsmede vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen die in het vervolg van het project een belangrijke rol krijgen. Verder is iedere inwoner van Drenthe welkom.

Nu de meeste wetenschappers het eens lijken te zijn, dat de mens mede-verantwoordelijk is voor de veranderingen in het klimaat, wil het provinciaal bestuur van Drenthe graag weten hoe de inwoners van de provincie tegen deze ontwikkeling aankijken. We gebruiken steeds meer gas, elektriciteit, benzine en diesel en blazen daardoor veel C02 en andere broeikasgassen in de atmosfeer. Het gevolg is een stijging van de gemiddelde temperatuur. Wat deze wereldwijde klimaatverandering voor ons betekent, is moeilijk te voorspellen. Des te interessanter is het te weten hoe de samenleving tegen het probleem aankijkt. Juist om die reden vragen gedeputeerde staten van Drenthe in het collegeprogramma om een vervolg van het twee jaar geleden gehouden Symposium 2030+ over klimaatverandering.

Na de startbijeenkomst wordt scholieren van het voortgezet onderwijs in Drenthe eveneens gevraagd na te denken over de gevolgen van een klimaatverandering in hun provincie. Gedurende het schooljaar 2005-2006 krijgen ze de tijd om over het probleem na te denken en met oplossingen en suggesties te komen. Een onafhankelijk panel zal de verrichtingen van de jongeren beoordelen. In het panel hebben zitting: Marga Kool (Dijkgraaf waterschap Reest en Wieden), Menno Groeneveld (Gasunie) en Daniël Lohues (Zanger/componist). Voor het project heeft de provincie de internetsite www.klimaatverandering2050.drenthe.nlin het leven geroepen, waarop het verloop van het project, inclusief een enquête, is terug te vinden.

Aanmeldingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of via (0592) 365265 (provincie).