Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Onderzoek naar integrale gebiedsontwikkeling Graetheide

1 februari 2005

Stedenbouwkundig adviesbureau BVR uit Rotterdam gaat in opdracht van de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen voor het gebied Graetheide een 'quick-scan' uitvoeren naar de mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling. Gedeputeerde Staten en het college van B&W van Sittard-Geleen hebben in nauw overleg met Chemelot/DSM tot dit onderzoek besloten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. Riek Bakker.

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg is Graetheide gereserveerd als uitbreidingslocatie voor de chemische industrie. Daarbij is opgenomen dat de provincie in 2005 de feitelijke ontwikkelingen in de chemie in relatie tot Graetheide evalueren, en de vervolginvulling zullen bekijken. Hierin spelen ambities die te maken hebben met de chemische industrie een belangrijk uitgangspunt, maar wordt ook gekeken naar andere functies.

Ter voorbereiding op de evaluatie en de discussie hierover met Provinciale Staten hebben de Provincie en de gemeente samen opdracht verleend aan stedenbouwkundig adviesbureau BVR om een verkenning uit te voeren naar ontwikkelingsmogelijkheden volgens de huidige situatie en de huidige inzichten. De gezamenlijke opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie is in nauw overleg met Chemelot/DSM tot stand gekomen. De directeur van BVR, prof. Riek Bakker, zal in dit kader gesprekken voeren met relevante bestuurders, belang-hebbenden en experts. Aan de hand hiervan zal het bureau mogelijke ontwikkelingsrichtingen aangeven.Uitvoering van deze quick-scan kost 65.500,-. Daarvan betaalt de gemeente Sitard-Geleen ongeveer 1/3 deel, de Provincie de rest.