Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Laatste resten Europees oerbos dreigen te worden vernietigd

2 maart 2005

Greenpeace gaat actievoeren in de Finse oerbossen. Ondanks protestenvan Greenpeace en de inheemse bevolking worden deze laatste stukkenEuropees oerbos gekapt voor het vervaardigen van enveloppen, boeken enkopieerpapier. Deze eeuwenoude bossen zijn essentieel voor bedreigdedieren als de vliegende eekhoorn, de bruine beer en de grijze uil. Zijzijn afhankelijk van de rijke biodiversiteit in deze eeuwenoudeoerbossen en kunnen niet leven in de eentonige productiebossen dieervoor in de plaats komen. Ook de inheemse bevolking is afhankelijk vandeze laatste resten oerbos vanwege het voedsel voor hun rendieren.Daarom slaan actievoerders van Greenpeace samen met het inheemseSamivolk (beter bekend als de Lappen) hun kamp op in dit bos, pakweg1000 kilometer ten noorden van Helsinki.

Actievoerders van Greenpeace, waaronder enkele Nederlanders, verblijvende komende tijd in Sami tenten en bewoonbaar gemaakte containers. Devrijwilligers zullen vanuit deze basis de kapactiviteiten observeren endaar waar nodig de kap tegenhouden. Daarnaast zullen ze met de Samibevolking de stukken bos die beschermd moeten worden afbakenen.

"Dit is de laatste ongerepte wildernis van Europa, waar beren, wolvenen zeldzame uilen hun toevlucht hebben gezocht. Deze laatste stukkenoerbos moeten behouden blijven. Houtkap kan voldoende plaatsvinden inproductiebos," zegt bossencampaigner Hilde Stroot van GreenpeaceNederland. "Greenpeace blijft strijden voor deze oerbossen tot de Finseoverheid het belang van deze oerbossen onderkent en de kap stopt."

Greenpeace staat niet alleen in haar zorgen om deze oerbossen. In april2003 riep de Europese Commissie de Finse overheid al op debiodiversiteit in Finland beter te beschermen en onlangs tikte hetMensenrechten Comité van de Verenigde Naties de Finse overheid op devingers om de rechten van de Sami zeker te stellen. "Het is tocheigenlijk ondenkbaar dat anno 2005 nog mensenrechten worden geschondenin een West-Europees land", zegt Stroot.

Al jaren vechten de Sami voor erkenning van hun rechten, maar de Finseoverheid kiest voor de houtkapindustrie. Het Finse staatsbedrijfMetsähallitus blijft kappen in deze laatste resten oerbos. Het houtuit deze kwetsbare Finse bossen komt via papierproducent Stora Enso bijverschillende Europese afnemers. Niet alleen in Finland, maar over dehele wereld worden de oerbossen bedreigd. Eerdere protesten vanGreenpeace tegen het gebruik van oerbossen hebben vorig jaar een rijauteurs en uitgevers opgeleverd, die willen dat hun boeken op oerbosvrijpapier worden uitgebracht. Dit jaar verschijnen de eerste oerbosvrijetitels in Nederland.

Greenpeace vindt dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen enniet langer het Finse oerbos moeten verbruiken. Greenpeace heeftbedrijven als Xerox, Océ, Canon, Hema, V&D en Multicopy gevraagd over testappen op oerbosvrij papier (kringlooppapier of papier met FSC keurmerk). Greenpeace wil dat afnemers van StoraEnso hun invloed uitoefenen op Stora Enso en vragen om oerbosvrijeproducten. Stroot: "Het is bizar dat de laatste resten Europees oerbosvernietigd worden voor enveloppen, boeken en kopieerpapier."