Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Staatsbosbeheer sluit Fluitbos bij Almere voor publiek.

7 maart 2005

In verband met de barre weersomstandigheden heeft Staatsbosbeheer dit weekend besloten het Fluitbos bij Almere tijdelijk voor het publiek te sluiten. In dit bos zoeken de edelherten uit de Oostvaardersplassen dekking tegen het winterse weer. De dieren die door de dikke sneeuwlaag moeilijk aan voedsel kunnen komen hebben in deze periode al hun reserves nodig. Wandelaars die van de winterse natuur willen genieten zorgen in deze omstandigheden voor onnodige verontrusting van de herten. Door het steeds weer moeten vluchten krijgen de herten niet de gelegenheid hun bloedsomloop in de spaarstand te zetten en zij kunnen daardoor plotseling sterven.

Bijvoeren van de in kuddes levende dieren is niet mogelijk, omdat dit grote sociale onrust binnen de kudde teweegbrengt, waardoor de dieren juist eerder dood zouden gaan. Om onnodig lijden te voorkomen heeft Staatsbosbeheer extra surveillance ingesteld en zijn er dagelijks meerdere boswachters in het veld. Ook is er als het nodig is een dierenarts paraat.
De paarden eten in deze tijd bast van bomen en struiken en schoffelen wortels en planten onder de sneeuw vandaan. In hun kielzorg volgen de runderen en vogels om te profiteren van het vrijkomende voedsel.

Het is overigens niet de eerste keer dat de kuddes van de Oostvaardersplassen geconfronteerd worden met koude en sneeuw. De dieren zijn over het algemeen goed bestand tegen de winterse kou. Wel vallen er in dit soort periodes, als onderdeel van de natuurlijke selectie, veel zwakke dieren af. In normale winters is dat tussen de tien tot 15 procent. Door de onverwacht strenge winter verwacht Staatsbosbeheer dat er dit jaar meer dieren zullen sterven. De dieren krijgen echter geen kans om te lijden, omdat er voor die tijd wordt ingegrepen.Staatsbosbeheer doodt slechts die dieren, die door hun gedrag aangeven dat zij het leven in de kudde hebben opgegeven en zoeken naar een plek om te sterven. Deze methode van beheer is het afgelopen najaar aanbevolen door de Wetenschappelijke Adviescommissie Oostvaardersplassen en werd goed bevonden door het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Een deel van de dode herten is voedsel voor de aanwezige zeearenden, raven en vossen.
Staatsbosbeheer kiest nadrukkelijk voor een zo natuurlijk mogelijke vorm van stervensbegeleiding, waarbij de natuur het voor het zeggen heeft en kiest niet voor preventief afschieten, zoals dat elders in ons land met wilde varkens, herten reeën en ganzen plaats vindt.
De toekomst van de kuddes in de Oostvaardersplassen is niet in gevaar. Zo werden er in het afgelopen jaar liefst 400 hertenkalveren geboren. Ook de aantallen runderen en paarden zijn ruim voldoende om te overleven.