Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Greenpeace behaalt eerste succes in Finland

10 maart 2005

Binnen een week na de start van de Greenpeacecampagne in de Finseoerbossen heeft de milieuorganisatie een eerste succes behaald.Houtkapbedrijven Stora Enso en Metsähallitus hebben besloten de kap stopte zetten in Nellim. Dat is één van de gebieden die waardevol zijn voorde Sámi rendierherders om hun rendieren te laten grazen. Deactievoerders zijn blij met het succes, maar zolang geen concreteafspraken zijn gemaakt blijven zij zich grote zorgen maken over devernietiging van de resterende laatste stukken Europees oerbos inNoord-Lapland.

Deze eeuwenoude bossen zijn essentieel voor vele bedreigde dieren enplanten. Zij zijn afhankelijk van de rijke biodiversiteit in dezeeeuwenoude oerbossen en kunnen niet leven in de eentonigeproductiebossen die ervoor in de plaats komen. Ook de inheemsebevolking, de Sámi, is afhankelijk van deze laatste resten oerbosvanwege het voedsel voor hun rendieren. Hout uit deze bossen wordtgebruikt voor het vervaardigen van enveloppen, kopieerpapier enwc-papier. Houtkap kan voldoende plaatsvinden in productiebos.Greenpeace blijft strijden voor deze oerbossen, tot de Finse overheid ende bedrijven het belang van deze oerbossen onderkennen en de kap stopt.

Het gesprek tussen houtkapbedrijven en de Sámi rendierherders zal eindmaart plaatsvinden. Tot die tijd zal Metsähalittus niet kappen inNellim. Dit betekent echter geen formeel moratorium. Eerder zijngesprekken tussen deze partijen op niets uitgelopen, omdat de kap gewoondoorging.

Actievoerders van Greenpeace, waaronder enkele Nederlanders, verblijvensinds een week in Sámi tenten en bewoonbaar gemaakte containers bijtemperaturen tot -15 graden. De vrijwilligers zijn samen met de Sámibegonnen met het afbakenen van alle bosgebieden die beschermd moetenworden. Daarnaast observeren ze de kapactiviteiten en houden waar nodigde kap tegen. Greenpeace en de Sámi vragen om een moratorium op de kapin de oerbossen, tot de Sámi, de overheid en de houtsector gezamenlijktot een oplossing zijn gekomen voor deze gebieden.

De houtkappers zijn in de tegenaanval gegaan. Zij hebben opgeroepen toteen boycotactie van het rendiervlees van de Sámi herders. "Het is jammerdat het zo gespeeld wordt," zegt bossencampaigner Hilde Stroot."Greenpeace is niet tegen houtkap, maar tegen de kap in deze laatstestukken Europees oerbos."

De komende weken staan nog tal van activiteiten op het programma. Zozullen schrijvers naar het gebied afreizen en zullen ook in Nederlandactiviteiten plaatsvinden. Greenpeace gaat grote verkopers van papier,zoals uitgevers, Multicopy, Hema en V&D om een inkoopbeleid vragen datgarandeert dat niet uit oerbos wordt gewonnen.