Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Greenpeace-actie tegen onnodige dolfijnensterfte in visnetten

14 maart 2005

Elk jaar verdrinken zo'n 10.000 dolfijnen in de netten van despanvisserij op zeebaars in het Engelse Kanaal, de Keltische Zee en deGolf van Biskaje. Dat is vijf tot tien keer het sterftepercentage datdeze populaties aankunnen. Als er niets verandert dreigen deze dieren intien jaar te verdwijnen uit deze zeeën. Het actieschip Esperanza vanGreenpeace is op dit moment in deze wateren voor acties tegen devissersschepen in wiens enorme visnetten soms wel vijftig dolfijnentegelijk verdrinken. De actievoerders zijn er al enkele keren ingeslaagd om visserschepen te stoppen voor dolfijnen in hun nettenterecht kwamen.

Biologen aan boord van de Esperanza documenteren de verspreiding vandolfijnen en onderzoeken de dode dolfijnen die ze in zee drijvendaantreffen. De spanvisserij op zeebaars blijkt gevaarlijk voordolfijnen. Twee vissersschepen slepen samen een net, zo groot als enkelevoetbalvelden, tussen hen in. Tijdens het zeebaarsseizoen, februari toten met maart, spoelen zo'n duizend dode dolfijnen aan op de kusten vanEngeland en Frankrijk. Ze hebben vaak overduidelijke verwondingen van denetten waar ze in paniek uit hebben willen ontsnappen. "Dat is nogmaar het topje van de ijsberg. Meestal zinken de dode dolfijnen ofworden opgegeten", vertelt Sarah Duthie, campagneleider van Greenpeaceop de Esperanza.

Eerder deze week troffen de actievoerders meerdere verdronken dolfijnentemidden van een vloot vissersschepen. Aan de lichaamstemperatuur was tezien, dat de dieren nog maar net dood waren.

Greenpeace wil dat de vissers meer moeite doen om te voorkomen datdolfijnen in hun netten verdrinken. Bijvoorbeeld door gebieden waar veeldolfijnen voorkomen te vermijden. Ook kunnen andere vismethodes wordeningezet, waarbij geen dolfijnen worden bijgevangen. De EuropeseHabitatrichtlijn verplicht EU-landen om dolfijnen en bruinvissen en hunleefgebied te beschermen. Echter, alle EU-landen hebben tot nu toeverzaakt om maatregelen te nemen. Greenpeace eist dat deze landen zosnel mogelijk werk maken van deze verplichting en dolfijnen enbruinvissen de hoognodige bescherming te geven.

Wereldwijd sterven 300.000 dolfijnen en walvissen door visserij,vervuiling en geluidsoverlast. Ook in de Noordzee en de Oostzee vindenhonderden dolfijnen de verdrinkingsdood in de netten van de visserij. Inhun campagnes dringt Greenpeace aan op een beter beheer van de zeeën. Zowil Greenpeace dat, net als op land, natuurreservaten op zee wordeningesteld zodat de natuur en commerciële visbestanden zich kunnenherstellen.

De actievoerders en onderzoekers aan boord van GreenpeaceschipEsperanza zijn telefonisch bereikbaar. Ook is indrukwekkendbeeldmateriaal beschikbaar van dolfijnen, van acties tegenvissersschepen en van de aangetroffen dode dolfijnen.